Tidplan för Nya Karolinska Solna

Tidplanen och det fasta priset för bygget av Nya Karolinska Solna (NKS) avtalades 2010 och går idag enligt plan, både vad gäller kostnader och tidplan.

Stockholms läns landsting tog ett helhetsgrepp över den framtida vården i ett beslut i landstingsfullmäktige 2011. Där konstateras att ytterligare vårdplatser vid våra akutsjukhus kommer att behövas under den närmaste tioårsperioden.

Investeringsbeslut om extra vårdplatser togs av landstingsfullmäktige under 2012 och i ett mer detaljerat beslut 2013. Därför har nu planeringen för renovering och tillbyggnad av flera akutsjukhus i länet påbörjats.

En del av planen för framtidens hälso- och sjukvård är att lägga till ytterligare fyra våningsplan med 80 nya vårdplatser vid en av de mindre byggnaderna vid NKS.

Byggandet av de fyra extra våningsplanen som beslutades 2013 får till följd att den verksamhet som ska bedrivas i övrig del av huset får vara kvar i sina nuvarande lokaler ytterligare 25 veckor. Byggnaden med fyra extra våningsplan kommer att vara klar under våren 2018.

Fortfarande håller planen att NKS ska kunna ta emot sin första patient under hösten 2016 och huvudparten av sjukhuset kommer att vara i full gång under 2017 helt i enlighet med avtalet som tecknades 2010. Öppnandet av Nya Karolinska Solna för patienter måste ske i etapper eftersom det inte vore lämpligt att flytta in hela verksamheten samtidigt.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård