Innovationsfonden - ansök om finansiering

Fram till den 20 maj kan medarbetare och verksamheter söka finansiering från Stockholms läns landstings innovationsfond. Alla medarbetare med anställning inom Stockholms läns landstings hälso- och sjukvård eller hos en vårdgivare med avtal med landstinget kan ansöka om bidrag från fonden.

Det här är den första utlysningen av medel ur Stockholms läns landstings innovationsfond. Alla som arbetar inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka, oavsett yrkeskategori och befattning.

Innovationsfonden finns till för att stödja verksamheter som vill testa nyskapande lösningar. Lösningarna kan vara både produkter, tjänster och idéer som löser ett problem.

Ansök senast den 20 maj

Ansökan görs på SLL Innovations webbplats där du också kan läsa mer om innovationsfonden.

Mer information och ansökan

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård