Förslag om avveckling av lättakuten Danderyd efter ny bedömning

Uppföljningen av lättakuten vid Danderyds sjukhus visar att mottagningen inte har avlastat akutmottagningen vid Danderyds sjukhus så som det var tänkt. Därför föreslår nu hälso- och sjukvårdsförvaltningen att den ska avvecklas efter sommaren.

Tanken när lättakuten startade var att den skulle kunna ta emot en högre andel av de patienter som söker sig till akutmottagningen på Danderyds sjukhus så akutsjukhuset skulle kunna fokusera mer på svårare sjuka och skadade.

- Vården på lättakuten är bra men tyvärr minskade inte besöken på sjukhusets akutmottagning så mycket som vi räknat med. Många av de som istället kommer till lättakuten kan få vård hos andra vårdgivare. Vi måste använda våra resurser på bästa sätt och därför föreslår vi en avveckling och att patienterna tas om hand av alla de husläkarmottagningar och närakuter som finns i området, säger Henrik Almkvist hälso- och sjukvårdsdirektör Stockholms läns landsting.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen lägger fram förslaget för beslut till hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 juni. Om nämnden står bakom förslaget påbörjas insatser för att patienterna enkelt ska hitta till vårdgivare i närområdet. Lättakuten föreslås stängas från den 1 september 2015.

Lättakuten Danderyd öppnade i april 2013 med syftet att direkt kunna ta emot de patienter som vände sig till akutmottagningen vid Danderyds sjukhus men som egentligen kunde få hjälp utan det stora akutsjukhusets resurser. Nu visar det sig att besöken på lättakuten kraftigt överstiger minskningen av antalet besök på Danderyds sjukhus akutmottagning. Den stora majoriteten av de patienter som idag kommer till lättakuten kan få lika bra vård på husläkarmottagningar i närområdet och på någon av de närliggande närakuterna i området, närakuten Täby med filialer Lidingö och Österåker och närakuten Löwet.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård