Redovisning av vårdplatser vecka v.18

Inom akutsjukvården är 3 219 platser öppna och 923 platser är öppna inom geriatriken. Det visar den senaste punktmätningen.

- Det är viktigt att vi har de här drygt 4000 vårdplatserna tillgängliga som ett utgångsläge inför sommaren, när vi vet att det kommer att bli utmaningar. Under sommaren arbetar vi på olika sätt med samordning så att vi ser till att rätt platser är öppna utifrån patienternas behov. När behovet av vårdplatser för planerad vård minskar behöver akutsjukhusen arbeta för att ha en högre andel akutvårdsplatser öppna under sommaren, säger Anna Nergårdh, Stockholms läns landstings chefläkare.

Regelbunden rapportering

Tillgången på disponibla vårdplatser vid länets akutsjukhus redovisas regelbundet. Det är ett av flera sätt att ge färska lägesbilder av sjukvården i Stockholm. Andra viktiga mått är hur många besök som görs på de 200 husläkarmottagningarna och hur många som besöker våra akutmottagningar i länet.

*Resultat vecka 35 är uppskattat värde

 

Fastställd vårdplats är de platser som finns när sjukhuset har full kapacitet. Svårigheter att bemanna eller ombyggnationer kan minska antalet, liksom när platser måste hållas stängda till exempel på grund av vinterkräksjuka. De platser som har full bemanning och utrustning räknas som disponibla. En viktig uppgift för sjukhusledningarna är att dimensionera platsantalet rätt i förhållande till behovet av vårdplatser och typ av vårdplatser. Detta för att undvika överbeläggningar och utlokaliserade patienter.

DS: Danderyds sjukhus SÖS: Södersjukhuset KS: Karolinska Universitetssjukhuset S:t G: S:t Görans sjukhus STS: Södertälje sjukhus NTS: Norrtälje sjukhus.

Geriatrisk vård

Nedan redovisas platser rapporterade onsdagen den 29/4.

Brommageriatriken 129 platser
Dalengeriatriken 144 platser
Danderydsgeriatriken 109 platser
Handengeriatriken 52 platser
Huddingegeriatriken 113 platser
Jakobsbergsgeriatriken 80 platser
Löwetgeriatriken 34 platser
Nackageriatriken 60 platser
Nynäsgeriatriken 18 platser
Stockholmsgeriatriken 108 platser
Södertäljegeriatriken 52 platser
Tiohundra 24 platser
Summa 923 platser

Källa: Belport

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård