Patientsäkerhetspriset 2015

Sedan 2009 delas Patientsäkerhetspriset ut av Stockholms läns landsting, till medarbetare inom sjukvården som förbättrat patientsäkerheten med till exempel nya metoder, verktyg eller arbetssätt. Nu har årets vinnare utsetts.

Rita Fernholm, en av vinnarna av Patientsäkerhetspriset 2015

Den här veckan arrangerades den årliga Patientsäkerhetsdagen i Stockholms läns landsting. Årets program samlade totalt närmare 1800 av landstingets medarbetare från alla olika typer av verksamheter. Temat var "Tillsammans med patienten gör vi vården säkrare" och knyter an till den nya patientlagen som ska stärka patientens ställning.

Årets vinnare av Patientsäkerhetspriset blev Rita Fernholm och Carolina Moultou Heijler från Boo vårdcentral. Andra och tredje pris delades också ut liksom ett hedersomnämnande.

– Ett stort grattis till Rita och Carolina och till de andra pristagarna. Tack vare engagerade medarbetare som på olika sätt i sin dagliga verksamhet bidrar med nytänkande och kreativitet utvecklas sjukvården hela tiden, till nytta för enskilda patienter. Allra bäst blir det när vi involverar inte bara medarbetare, utan också patienter och närstående i det kontinuerliga arbetet med att förbättra verksamheten, säger Anna Nergårdh, Stockholms läns landsting.

Vinnare av Patientsäkerhetspriset 2015

Rita Fernholm och Carolina Moultou Heijler, Boo vårdcentral
Förbättringsarbetet "Införande av snabbanalys PK/INR på vårdcentralen" – ett samarbete mellan Boo vårdcentral och Karolinska Universitetslaboratoriet.

Juryns motivering: "Arbetet visar på tydlig patientnytta i form av både säkrare provtagnings- och ordinationsprocess och mindre tidsåtgång vid Waran-behandling. Dessutom är både patienter och personal nöjda med förändringen, som gör patientens väg i vården säkrare med färre inblandade parter. Dessutom har pristagarna åskådliggjort arbetet på ett förtjänstfullt sätt."

Andra pris

Johan Thermaenius och Anna Schandl, CIVA Karolinska Universitetssjukhuset
"Närståendes upplevelser – ett kvalitetsmått på intensivvård", ett arbete som tillvaratar närståendes upplevelse av intensivvård.

Tredje pris

Susanne Lindberg, BB Södersjukhuset
"Involvera mera för säker vård" - ett kommunikationsverktyg och en checklista för familjen.

Hedersomnämnande

Anders Lindunger och Pia Skott, Folktandvården
Christina Sundman, Jakobsbergs sjukhus
"Jakobsbergsmodellen", ett förbättringsarbete i samarbete mellan Folktandvården och Jakobsbergsgeriatriken. Modellen syftar till samverkan mellan vårdgivare för att förbättra munhälsan hos den äldre och sköra patienten. I modellen ingår utbildning i munhälsa och praktiska övningar i en munsimulator.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård