Redovisning av vårdplatser vecka 9

Inom akutsjukvården är 3197 platser öppna och 927 platser finns inom geriatriken. Det visar den senaste punktmätningen.

- Det är bra att vi ligger kvar på den högre nivån av öppna vårdplatser som vi haft efter jul och nyårshelgerna. Som alltid är det allra viktigaste att vi ser till att ha ett bra samarbete mellan våra vårdgivare om våra patienter så att varje person får den vård de behöver oavsett om det är inom akutsjukvården, geriatriken eller i den öppna vården, säger Anna Nergårdh, Stockholms läns landstings chefläkare.

Regelbunden rapportering

Tillgången på disponibla vårdplatser vid länets akutsjukhus redovisas regelbundet. Det är ett av flera sätt att ge färska lägesbilder av sjukvården i Stockholm. Andra viktiga mått är hur många besök som görs på de 200 husläkarmottagningarna eller vid hur många tillfällen det ges vård på något av akutsjukhusen eller de mindre sjukhusen runt om i länet.

 

Diagram som visar vårdplatser vecka 9

*Resultat vecka 35 är uppskattat värde

Fastställd vårdplats är de platser som finns när sjukhuset har full kapacitet. Svårigheter att bemanna eller ombyggnationer kan minska antalet, liksom när platser måste hållas stängda till exempel på grund av vinterkräksjuka. De platser som har full bemanning och utrustning räknas som disponibla. En viktig uppgift för sjukhusledningarna är att dimensionera platsantalet rätt i förhållande till behovet av vårdplatser och typ av vårdplatser. Detta för att undvika överbeläggningar och utlokaliserade patienter.

 

Tabell vårdplatser vecka 9

DS: Danderyds sjukhus SÖS: Södersjukhuset K: Karolinska Universitetssjukhuset     C St Göran: Capio S:t Görans sjukhus STS: Södertälje sjukhus NTS: Norrtälje sjukhus

Geriatrisk vård

Nedan redovisas platser rapporterade onsdagen den 25/2.

Brommageriatriken 129 platser
Dalengeriatriken 140 platser
Danderyds geriatriken 109 platser
Handengeriatriken 52 platser
Huddingegeriatriken 109 platser
Jakobsbergsgeriatriken 80 platser (24/2)
Löwetgeriatriken 34 platser
Nackageriatriken 60 platser
Nynäsgeriatriken 20 platser (20/2)
Stockholmsgeriatriken 120 platser
Södertäljegeriatriken 52 platser
Tiohundra 24 platser

Summa 927 platser

Källa: Belport

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård