Redovisning av vårdplatser vecka 13

Akutsjukvården har just nu 3 204 platser öppna och 926 platser är öppna inom geriatriken. Det visar den senaste punktmätningen.

- Vårdgivarna arbetar intensivt med olika metoder för att hela tiden ha rätt kompetens på rätt plats så att vi fortsätter att ha ett högt antal vårdplatser öppna, säger Anna Nergårdh, Stockholms läns landstings chefläkare. Nu pågår rekryteringarna inför sommaren, och vi vill förstås intressera de studenter som är färdiga med sina utbildningar till sommaren för landstinget som arbetsgivare.

Regelbunden rapportering

Tillgången på disponibla vårdplatser vid länets akutsjukhus redovisas regelbundet. Det är ett av flera sätt att ge färska lägesbilder av sjukvården i Stockholm. Andra viktiga mått är hur många besök som görs på de 200 husläkarmottagningarna eller vid hur många tillfällen det ges vård på något av akutsjukhusen eller de mindre sjukhusen runt om i länet.

Totalt antal disponibla vårdplatser

Fastställd vårdplats är de platser som finns när sjukhuset har full kapacitet. Svårigheter att bemanna eller ombyggnationer kan minska antalet, liksom när platser måste hållas stängda till exempel på grund av vinterkräksjuka. De platser som har full bemanning och utrustning räknas som disponibla. En viktig uppgift för sjukhusledningarna är att dimensionera platsantalet rätt i förhållande till behovet av vårdplatser och typ av vårdplatser. Detta för att undvika överbeläggningar och utlokaliserade patienter.

Geriatrisk vård

Nedan redovisas platser rapporterade onsdagen den 25 mars 2015.

Brommageriatriken: 129
Dalengeriatriken: 140
Danderydsgeriatriken: 109
Handengeriatriken: 52
Huddingegeriatriken: 115
Jakobsbergsgeriatriken: 80
Löwetgeriatriken: 34
Nackageriatriken: 60
Nynäsgeriatriken: 18
Stockholmsgeriatriken: 113
Södertäljegeriatriken: 52
Tiohundra: 24
Summa: 926

Källa: Belport

 

Förklaring till förkortningar i tabellen ovan

DS: Danderyds sjukhus
SÖS: Södersjukhuset
KS: Karolinska Universitetssjukhuset
S:t G: S:t Görans sjukhus
STS: Södertälje sjukhus
NTS: Norrtälje sjukhus

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård