Barbro Naroskyin ny hälso- och sjukvårdsdirektör

Idag har Barbro Naroskyin utsetts till ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting. Hon kommer närmast från tjänsten som regiondirektör i Region Östergötland.

Barbro Naroskyin ny hälso- och sjukvårdsdirektör i SLL. Foto: Katja Kircher

Barbro Naroskyin är utbildad sjuksköterska och har arbetat vid både Södersjukhuset och Huddinge sjukhus. Hon har under tolv år också varit chef inom ambulanssjukvården i Stockholms läns landsting. Barbro Naroskyin har även varit landstingsdirektör i Uppsala län och under de senaste sju åren landstingsdirektör i Östergötlands läns landsting (från 1 januari 2015 med namnet Region Östergötland).

- Barbro Naroskyin har visat mycket starka resultat både vad det gäller kvalitet, ekonomi och medarbetare i de verksamheter hon ansvarat för. Därför är jag mycket glad att Barbro Naroskyin har antagit utmaningen att genomföra Framtidsplanen för hälso- och sjukvården i Stockholms län. Hon är en god ledare som kombinerar samarbete, resultatorientering och kommunikativ skicklighet, säger landstingsdirektör Toivo Heinsoo vid Stockholms läns landsting.

Barbro Naroskyin tillträder sin nya tjänst den 1 augusti.

- Jag är stolt och glad för förtroendet och känner stor ödmjukhet inför uppdraget att leda arbetet i hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Jag ser fram emot att leda genomförandet av Framtidsplanen för hälso- och sjukvården med alla de delar som behövs för att den ska bli verklighet. Samtidigt ska vi ha kontroll på både kostnadsökningstakt och vårdkvalitet, säger Barbro Naroskyin.

När Barbro Naroskyin tillträder sin tjänst kommer nuvarande tillförordnade hälso- och sjukvårdsdirektör Henrik Almkvist att återgå till tjänsten som senior medicinsk rådgivare.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård