Redovisning av vårdplatser vecka 5

Inom akutsjukvården är 3186 platser öppna och 931 platser finns inom geriatriken. Det visar den senaste punktmätningen.

- Sedan förra mätningen kan vi se att platsantalet nu kommit upp i samma antal som under hösten och det är bra. Samtidigt vet vi att halka och vinterkräksjuka gjort att det varit ett mycket högt tryck på akutsjukhusen senaste tiden och att patienter därmed ibland fått lång väntetid på våra akutmottagningar, säger Anna Nergårdh, Stockholms läns landstings chefläkare.

Regelbunden rapportering

Tillgången på disponibla vårdplatser vid länets akutsjukhus redovisas regelbundet. Det är ett av flera sätt att ge färska lägesbilder av sjukvården i Stockholm. Andra viktiga mått är hur många besök som görs på de 200 husläkarmottagningarna eller vid hur många tillfällen det ges vård på något av akutsjukhusen eller de mindre sjukhusen runt om i länet.

Stapeldiagram som visar antalet vårdplatser vecka 32 år 2014 till vecka 5 2015.

*Resultat vecka 35 är uppskattat värde.

 

Fastställd vårdplats är de platser som finns när sjukhuset har full kapacitet. Svårigheter att bemanna eller ombyggnationer kan minska antalet, liksom när platser måste hållas stängda till exempel på grund av vinterkräksjuka. De platser som har full bemanning och utrustning räknas som disponibla. En viktig uppgift för sjukhusledningarna är att dimensionera platsantalet rätt i förhållande till behovet av vårdplatser och typ av vårdplatser. Detta för att undvika överbeläggningar och utlokaliserade patienter.

Tabell vårdplatser vecka 5 per sjukhus.

DS: Danderyds sjukhus
SÖS: Södersjukhuset
K: Karolinska Universitetssjukhuset
C St Göran: Capio S:t Görans sjukhus
STS: Södertälje sjukhus
NTS: Norrtälje sjukhus

Geriatrisk vård

Nedan redovisas platser rapporterade torsdagen den 29 januari 2015.
Brommageriatriken: 129 platser (28/1)
Dalengeriatriken: 140 platser
Danderyds geriatriken: 109 platser
Handengeriatriken: 48 platser
Huddingegeriatriken: 115 platser
Jakobsbergsgeriatriken: 80 platser
Löwetgeriatriken: 34 platser
Nackageriatriken: 60 platser
Nynäsgeriatriken: 20 platser
Stockholmsgeriatriken: 120 platser
Södertäljegeriatriken: 52 platser
Tiohundra: 24 platser
Summa: 931 platser


Källa: Belport

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård