Elektroniskt frikort införs i Stockholms län

Frikortet på papper ersätts av ett elektroniskt frikort, stegvis under hösten 2015. Ett effektivare, mer rättvist system som gör det enklare för patienter att ta del av högkostnadsskyddet, samtidigt som administrationen minskar hos vårdgivarna.

Varje år görs cirka 16 miljoner besök inom öppenvården i Stockholms län. Omkring 6 miljoner besök av dessa är avgiftsfria genom de cirka 540 000 frikort som utfärdas årligen. Under hösten 2015 inför Stockholms läns landsting en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort. Det innebär ett enkelt, effektivt och rättvist system där patienten inte längre behöver samla stämplar på ett högkostnadskort av papper för att nå upp till frikortsgränsen. Samtidigt minskar administrationen hos vårdgivarna.

– De elektroniska frikorten kommer att underlätta för många invånare i mötet med vården. Man slipper hålla reda på papperskort som lätt kan gå sönder eller glömmas kvar i en byxficka i tvättmaskinen, säger Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landsting.

Det elektroniska systemetinförs successivt under hösten 2015. Under en övergångsperiod behöver patienter behålla sina högkostnadskort för att samla stämplar hos de vårdgivare som ännu inte anslutit sig. I början av 2016 beräknas övergången vara färdig och all hantering av högkostnadsskydd och frikort ska då skötas elektroniskt. Alla uppgifter om avgifter, högkostnadsskydd och frikort planeras då också att finnas tillgängliga via inloggning på 1177 Vårdguiden (Mina vårdkontakter).

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård