Redovisning av vårdplatser vecka 2

Inom akutsjukvården är 2853 platser öppna och 918 platser finns inom geriatriken. Det visar den senaste punktmätningen.

Regelbunden rapportering

Tillgången på disponibla vårdplatser vid länets akutsjukhus redovisas regelbundet. Det är ett av flera sätt att ge färska lägesbilder av sjukvården i Stockholm. Andra viktiga mått är hur många besök som görs på de 200 husläkarmottagningarna eller vid hur många tillfällen det ges vård på något av akutsjukhusen eller de mindre sjukhusen runt om i länet. 

Fastställda vårdplatser är de platser som finns när sjukhuset har full kapacitet. Svårigheter att bemanna eller ombyggnationer kan minska antalet, liksom när platser måste hållas stängda till exempel på grund av vinterkräksjuka. De platser som har full bemanning och utrustning räknas som disponibla. En viktig uppgift för sjukhusledningarna är att dimensionera platsantalet rätt i förhållande till behovet av vårdplatser och typ av vårdplatser. Detta för att undvika överbeläggningar och utlokaliserade patienter.

DS: Danderyds sjukhus
SÖS: Södersjukhuset
KS: Karolinska Universitetssjukhuset
C S:t G: Capio S:t Görans sjukhus
STS: Södertälje sjukhus
NTS: Norrtälje sjukhus

Geriatrisk vård

De geriatriska klinikerna rapporterar vårdplatser till beläggningsportalen Belport dagligen. Nedan redovisas platser rapporterade måndagen den 5 januari.

Totalt antal platser

Brommageriatriken: 129
Dalengeriatriken: 140*
Danderydsgeriatriken: 108
Handengeriatriken: 48
Huddingegeriatriken: 113
Jakobsbergsgeriatriken: 80
Löwetgeriatriken: 34
Nackageriatriken: 60
Nynäsgeriatriken: 20
Stockholmsgeriatriken: 110**
Södertäljegeriatriken: 52
Tiohundra: 24

Summa: 918

Källa: Belport

*3/1
** 4/1

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård