Redovisning av vårdplatser vecka 51

Inom akutsjukvården är 3186 platser öppna och 928 platser finns inom geriatriken. Det visar den senaste punktmätningen.

- Vi ser en liten nedgång sedan förra mätningen då det var det högsta antalet platser öppna hittills i år. Nu går vi in i jul- och nyår, och omfattningen på den planerade verksamheten minskar. En del av de platserna behöver ändå hållas öppna eftersom det är många som drabbas av infektioner eller skador på grund av halka, säger Anna Nergårdh, Stockholms läns landstings chefläkare.

Den geriatriska vården har planerat för att hålla alla sina platser öppna under jul- och nyårshelgerna och har även på vissa håll stärkt sin bemanning. Sammantaget finns något fler platser än förra året.

Regelbunden rapportering

Tillgången på disponibla vårdplatser vid länets akutsjukhus redovisas regelbundet. Det är ett av flera sätt att ge färska lägesbilder av sjukvården i Stockholm. Andra viktiga mått är hur många besök som görs på de 200 husläkarmottagningarna eller vid hur många tillfällen det ges vård på något av akutsjukhusen eller de mindre sjukhusen runt om i länet.

Totalt antal disponibla vårdplatser

*Resultat vecka 35 är uppskattat värde

Fastställd vårdplats är de platser som finns när sjukhuset har full kapacitet. Svårigheter att bemanna eller ombyggnationer kan minska antalet, liksom när platser måste hållas stängda till exempel på grund av vinterkräksjuka. De platser som har full bemanning och utrustning räknas som disponibla. En viktig uppgift för sjukhusledningarna är att dimensionera platsantalet rätt i förhållande till behovet av vårdplatser och typ av vårdplatser. Detta för att undvika överbeläggningar och utlokaliserade patienter.

Totalt antal fastställda vårdplatser: 3 520
Totalt antal disponibla vårdplatser: 3 186

DS: Danderyds sjukhus SÖS: Södersjukhuset KS: Karolinska Universitetssjukhuset St G: S:t Görans sjukhus STS: Södertälje sjukhus NTS: Norrtälje sjukhus

Geriatrisk vård

Nedan redovisas platser rapporterade onsdagen den 17/12.

Totalt antal platser
Brommageriatriken: 129
Dalengeriatriken: 140
Danderydsgeriatriken: 108
Handengeriatriken: 48
Huddingegeriatriken: 113
Jakobsbergsgeriatriken: 80
Löwetgeriatriken: 34
Nackageriatriken: 60
Nynäsgeriatriken: 20
Stockholmsgeriatriken: 120
Södertäljegeriatriken: 52
Tiohundra: 24

Summa: 928

Förklaring till förkortningar ovan:

DS: Danderyds sjukhus
SÖS: Södersjukhuset
KS: Karolinska Universitetssjukhuset
S:t G: S:t Görans sjukhus
STS: Södertälje sjukhus
NTS: Norrtälje sjukhus

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård