Redovisning av vårdplatser vecka 1

Inom akutsjukvården är 2709 platser öppna och 913 platser finns inom geriatriken. Det visar den senaste punktmätningen.

- Det finns vårdplatser och nu gör alla vårdgivare sitt bästa för att hitta bra samverkan i hela vårdkedjan och prioritera den akuta vården. Samarbetet med geriatriska vården blir än mer betydelsefull än övrig tid på året, säger Anna Nergårdh, Stockholms läns landstings chefläkare.

Regelbunden rapportering

Tillgången på disponibla vårdplatser vid länets akutsjukhus redovisas regelbundet. Det är ett av flera sätt att ge färska lägesbilder av sjukvården i Stockholm. Andra viktiga mått är hur många besök som görs på de 200 husläkarmottagningarna eller vid hur många tillfällen det ges vård på något av akutsjukhusen eller de mindre sjukhusen runt om i länet.

Fastställd vårdplats är de platser som finns när sjukhuset har full kapacitet. Svårigheter att bemanna eller ombyggnationer kan minska antalet, liksom när platser måste hållas stängda till exempel på grund av vinterkräksjuka. De platser som har full bemanning och utrustning räknas som disponibla. En viktig uppgift för sjukhusledningarna är att dimensionera platsantalet rätt i förhållande till behovet av vårdplatser och typ av vårdplatser. Detta för att undvika överbeläggningar och utlokaliserade patienter.

Tabell antal vårdplatser. Fastställda vårtplatser total 3496. Disponibla vårdplatser 2709.

DS: Danderyds sjukhus
SÖS: Södersjukhuset
KS: Karolinska Universitetssjukhuset
C S:t G: Capio S:t Görans sjukhus
STS: Södertälje sjukhus NTS: Norrtälje sjukhus

 

Geriatrisk vård

Nedan redovisas platser rapporterade måndagen den 29 december.

Brommageriatriken: 129 platser
Dalengeriatriken: 140 platser
Danderyds geriatriken: 108 platser
Handengeriatriken: 48 platser
Huddingegeriatriken: 105 platser
Jakobsbergsgeriatriken: 80 platser
Löwetgeriatriken: 34 platser
Nackageriatriken: 60 platser
Nynäsgeriatriken: 20 platser
Stockholmsgeriatriken: 113 platser
Södertäljegeriatriken: 52 platser
Tiohundra: 24 platser

Summa: 913 platser

Källa: Belport

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård