Fler patienter får avancerad sjukvård i hemmet

Antalet patienter som får avancerad sjukvård i hemmet ökar. Sedan vårdvalet infördes i januari har cirka 300 fler patienter fått del av den uppskattade vårdformen.

Från januari i år när vårdvalet infördes till november syns en 16-procentig ökning av antalet vårdade patienter inom ASiH.

Patienter och närstående har en positiv erfarenhet av att vårdas i hemmet, visar den senast gjorda patientenkäten. Många av patienterna som vårdas inom ASiH har tillstånd som annars hade krävt vård på akutsjukhus.

Team kring varje patient

Kring patienten finns ett team, utformat efter varje individs behov. Teamet kan bestå av exempelvis läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator.
Under julhelgerna fyller ASiH en viktig funktion, eftersom personalen där arbetar som vanligt och kan ta emot patienter från sjukhusen både svarta och röda dagar.

- Det senaste årets ökning av antalet patienter inom ASiH bidrar till att vården nu står bättre rustad under jul och nyår. Det är överlag en positiv utveckling eftersom vi vet att många patienter vill vårdas hemma, och att många mår bättre av att inte vistas längre tider på sjukhus, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Högt förtroende hos patienter

Patientenkäten visar att nio av tio vårdade har ett stort förtroende för personalen som vårdar dem i hemmet. Förtroendet är lika högt hos närstående. Patienterna svarar i stort sett samstämmigt att de kan få omedelbar kontakt och hjälp från ASiH dygnet runt, om det skulle behövas.

Sedan vårdvalet infördes har länet delats in i 8 vårdområden där patienten kan välja mellan flera olika utförare av ASiH. Undantaget är Norrtälje som av geografiska skäl har en vårdgivare som erbjuder ASiH.

I vårdgivarnas uppdrag ingår att aktivt samverka med andra vårdgivare för att på ett optimalt sätt ge vård till varje enskild patient.

Vanliga patientgrupper inom ASiH är personer med allvarliga kroniska sjukdomar som till exempel cancer, hjärtsjukdom och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård