Antibiotika till barn minskar i Stockholms län

Allt färre barn får antibiotika i Stockholms län. De senaste två åren har antalet uthämtade recept till barn upp till sex år minskat med 24 procent.

I Stockholms län minskar antalet uthämtade antibiotikarecept stadigt, på ett år har förbrukningen gått ned med 5,6 procent. Det är framför allt för barnen som den stora minskningen syns vad gäller antibiotikaförskrivningen. För barn, i alla åldersgupper, minskade antalet uthämtade recept från 108 000 till 85 000 på två år. Under samma period har förbrukningen minskat med 24 procent för barn upp till sex år. Framför allt är det recept på luftvägsantibiotika som minskar.

– Vi ska minska användandet antibiotika för att bromsa ökningen av resistenta bakterier. Antibiotika ska bara användas när det verkligen behövs eftersom läkemedlet även kan slå ut också andra, goda bakterier som har en skyddande effekt. Dessutom finns en risk att bakterier blir mer motståndskraftiga mot antibiotika, vilka sedan kan orsaka svårbehandlade och allvarliga infektioner, säger Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landsting.

Antalet recept minskar i samtliga kommuner i länet. Fortfarande återstår dock en del innan det nationella målet är uppnått: max 250 recept per 1 000 invånare. Då måste förbrukningen av antibiotika minska med ytterligare 30 procent. 

Kampanj för minskad antibiotika

Mindre antibiotika - Mer av eget försvar. Det är budskapet i Stockholms läns landstings kampanj som genomförts på husläkarmottagningar, närakuter och BVC under hösten. Målet med satsningen är att minska överförskrivningen av antibiotika, för att bromsa ökningen av resistenta bakterier. I kampanjen används affischer och en folder som förklarar varför det är viktigt att minska antibiotikaanvändningen och ger samtidigt råd om hur man på andra sätt kan lindra besvär vid olika luftvägsinfektioner. Avsändare är 1177 Vårdguiden och kampanjen är framtagen i samarbete mellan Strama Stockholm och 1177 Vårdguiden.

 

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård