Redovisning av vårdplatser vecka 48

3 221 platser är öppna inom akutsjukvården visar den senaste punktmätningen. Det är det högsta antalet under 2014.

Sedan den förra mätningen från slutet av oktober har antalet disponibla vårdplatser ökat på Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus som är länets tre största akutsjukhus. Karolinska Universitetssjukhuset som arbetat med särskilt fokus på att planera sin verksamhet för att maximera antal öppna vårdplatser hade denna vecka det högsta antalet öppna platser i år. Utöver platserna på akutsjukhusen finns också strax över 900 geriatriska vårdplatser öppna utanför akutsjukhusen.

- Det ökande antalet disponibla vårdplatser ger ett bättre utgångsläge när vi snart går in i julhelgerna än vad vi hade inför sommaren och det behövs. Alla akutsjukhus fokuserar på att säkerställa att rätt antal vårdplatser är öppna för att passa behoven, både innan och under julhelgerna. Det kan handla om att disponera om resurser internt i organisationen för att anpassa till patienternas behov, men också om ändrade arbetssätt, säger Anna Nergårdh, Stockholms läns landstings chefläkare.

Regelbunden rapportering

Tillgången på disponibla vårdplatser vid akutsjukhusen rapporteras regelbundet varje månad under hösten som ett av flera sätt att ge färska lägesbilder av sjukvården i Stockholm. Andra viktiga mått är hur många besök som genomförs på de 200 husläkarmottagningarna eller hur många vårdtillfällen som utförs på något av akutsjukhusen eller de mindre sjukhusen runt om i länet.

Totalt antal disponibla vårdplatser

* Resultat vecka 35 är uppskattat värde.

 

Fastställd vårdplats är de platser som finns när sjukhuset har full kapacitet. Svårigheter att bemanna eller ombyggnationer kan minska antalet, liksom när platser måste hållas stängda till exempel på grund av vinterkräksjuka. De platser som har full bemanning och utrustning räknas som disponibla. En viktig uppgift för sjukhusledningarna är att dimensionera platsantalet rätt i förhållande till behovet av vårdplatser och typ av vårdplatser. Detta för att undvika överbeläggningar och utlokaliserade patienter.

Platser sjukhus för sjukhus

Förklaring till förkortningar i tabellen ovan

DS: Danderyds sjukhus
SÖS: Södersjukhuset
KS: Karolinska Universitetssjukhuset
S:t G: S:t Görans sjukhus
STS: Södertälje sjukhus
NTS: Norrtälje sjukhus

 

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård