Redovisning av vårdplatser vecka 44

3 185 platser är öppna inom akutsjukvården. Det visar den senaste månatliga punktmätningen.

Sedan den förra mätningen som presenterades i slutet av september har antalet disponibla vårdplatser ökat på alla större akutsjukhus. Norrtälje sjukhus och Ersta sjukhus har fortsatt alla sina platser disponibla. Utöver platserna på akutsjukhusen finns också strax över 900 geriatriska vårdplatser öppna utanför akutsjukhusen.

Regelbunden rapportering

Under sommaren redovisades varje vecka tillgången på disponibla vårdplatser i länet vid akutsjukhusen. Rapporteringen fortsätter regelbundet varje månad under hösten som ett av flera sätt att ge färska lägesbilder av sjukvården i Stockholm. Andra viktiga mått är hur många besök som görs på de 200 husläkarmottagningarna eller hur många vårdtillfällen som utförs på något av akutsjukhusen eller de mindre sjukhusen runt om i länet.


Fastställd vårdplats är de platser som finns när sjukhuset har full kapacitet. Svårigheter att bemanna eller ombyggnationer kan minska antalet, liksom när platser måste hållas stängda till exempel på grund av vinterkräksjuka. De platser som har full bemanning och utrustning räknas som disponibla. En viktig uppgift för sjukhusledningarna är att dimensionera platsantalet rätt i förhållande till behovet av vårdplatser och typ av vårdplatser. Detta för att undvika överbeläggningar och utlokaliserade patienter.

Platser sjukhus för sjukhusTabell vårdplatser per sjukhus.

Förklaring till förkortningar i tabellen ovan

DS: Danderyds sjukhus
SÖS: Södersjukhuset
KS: Karolinska Universitetssjukhuset
S:t G: S:t Görans sjukhus
STS: Södertälje sjukhus
NTS: Norrtälje sjukhus

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård