Misstänkt ebolafall utreds i Stockholm

Just nu utreds ett fall med misstänkt ebola i Stockholms län. En person ankom under söndagen med flyg till Arlanda flygplats med symptom som gjorde att personen togs omhand för transport till Karolinska Universitetssjukhusets infektionsklinik.

De rutiner som finns för hantering av misstänkt ebolasmitta har följts och personen hålls nu isolerad.

— Risken att Sverige skulle drabbats av ett ebolafall är mycket låg, säger Anna Nergårdh, chefläkare i Stockholms län.

Smittan är inte luftburen utan kan endast spridas mellan människor genom direkt och indirekt kontakt med blod och andra kroppsvätskor.

Om en patient uppvisar symtom där ebola inte kan uteslutas, till exempel feber över 38 grader, och inom 3 veckor har vistats i något av de länder där det pågår ebolautbrott, finns det en väl utarbetad handlingsplan för dessa patienter.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård