Provsvar negativt för ebola

Den person som sedan igår utretts och vårdats vid Karolinska Universitetssjukhuset har fått provsvar som inte visar några tecken på att patienten skulle vara drabbad av ebola.

- De prover som tagits är nu analyserade och vi kan konstatera att det inte finns några som helst tecken på att patienten drabbats av ebola, säger Åke Örtqvist smittskyddsläkare, chef Smittskydd Stockholm.

Vården har följt den handlingsplan för hur man ska hantera infektionssjukdomar för att utesluta att det skulle röra sig om ebola.

- Även om det är en mycket låg risk för ett ebola-fall i Sverige har alla delar i vården följt handlingsplanen på föredömligt sätt. Precis så här ska misstänkta allvarliga infektionssjukdomar hanteras, säger Åke Örtqvist smittskyddsläkare, chef Smittskydd Stockholm.

Patienten vårdas nu vidare vid Karolinska Universitetssjukhuset för att utredas vad som föranlett symtomen.

- När människor kommer hem med feber från smittade områden beror det oftast på andra sjukdomar som till exempel salmonella, malaria eller vanlig förkylning. Nu kommer Karolinska Universitetssjukhuset fortsätta att utreda vad patienten drabbats av, säger Åke Örtqvist smittskyddsläkare, chef Smittskydd Stockholm.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård