Redovisning av vårdplatser vecka 38

Över 3 100 platser är öppna inom akutsjukvården. Det visar den senaste punktmätningen.

I skiftet augusti-september öppnades en stor del av de vårdplatser som varit stängda under sommaren. Karolinska Universitetssjukhuset har fortfarande över 1 400 platser öppna, vilket är högre än under våren. Utöver platserna på akutsjukhusen finns också ett stort antal geriatriska vårdplatser utanför akutsjukhusen.

Lägesbild veckovis

Under sommaren redovisades varje vecka tillgången på disponibla vårdplatser i länet vid akutsjukhusen. Rapporteringen fortsätter regelbundet under hösten som ett av flera sätt att ge färska lägesbilder av sjukvården i Stockholm. Andra viktiga mått är hur många besök som görs på de 200 husläkarmottagningarna eller vid hur många tillfällen det ges vård på något av akutsjukhusen eller de mindre sjukhusen runt om i länet.

Totalt antal disponibla vårdplatser vecka 32-28.

* Resultat vecka 35 är uppskattat värde.

 

Fastställd vårdplats är de platser som finns när sjukhuset har full kapacitet. Svårigheter att bemanna eller ombyggnationer kan minska antalet, liksom när platser måste hållas stängda till exempel på grund av vinterkräksjuka. De platser som har full bemanning och utrustning räknas som disponibla. En viktig uppgift för sjukhusledningarna är att dimensionera platsantalet rätt i förhållande till behovet av vårdplatser och typ av vårdplatser. Detta för att undvika överbeläggningar och utlokaliserade patienter.

Platser sjukhus för sjukhus

Platser sjukhus för sjukhus

Förklaring till förkortningar i tabellen ovan

DS: Danderyds sjukhus
SÖS: Södersjukhuset
KS: Karolinska Universitetssjukhuset
S:t G: S:t Görans sjukhus
STS: Södertälje sjukhus
NTS: Norrtälje sjukhus

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård