Redovisning av vårdplatser vecka 37

Nu redovisas veckans punktmätning av vårdplatser. Efter större återöppningar av vårdplatser i skiftet augusti-september ligger de nu kvar på samma nivå som veckan före.

Öppnandet av platser skedde i takt med att personal återvände från semestrar och den planerade vården ökade igen efter sommaren. Bland annat Karolinska Universitetssjukhuset kunde då nå upp till över 1 400 platser, vilket var det högsta antalet i år. Nu ligger det totala antalet vårdplatser kvar på något över 3 100 platser. Utöver platserna på akutsjukhusen finns också ett stort antal geriatriska vårdplatser utanför akutsjukhusen.

Lägesbild veckovis

Under sommaren redovisades varje vecka tillgången på disponibla vårdplatser i länet vid akutsjukhusen. Rapporteringen fortsätter regelbundet under hösten som ett av flera sätt att ge färska lägesbilder av sjukvården i stockholm. Andra viktiga mått är hur många besök som görs på de 200 husläkarmottagningarna eller vid hur många tillfällen det ges vård på något av akutsjukhusen eller de mindre sjukhusen runt om i länet

Fastställd vårdplats är de platser som finns när sjukhuset har full kapacitet. Svårigheter att bemanna eller ombyggnationer kan minska antalet, liksom när platser måste hållas stängda till exempel på grund av vinterkräksjuka. De platser som har full bemanning och utrustning räknas som disponibla. En viktig uppgift för sjukhusledningarna är att dimensionera platsantalet rätt i förhållande till behovet av vårdplatser och typ av vårdplatser. Detta för att undvika överbeläggningar och utlokaliserade patienter.

Platser sjukhus för sjukhus

Förklaring till förkortningar i tabellen ovan

DS: Danderyds sjukhus
SÖS: Södersjukhuset
KS: Karolinska Universitetssjukhuset
St G: S:t Görans sjukhus
STS: Södertälje sjukhus
NTS: Norrtälje sjukhus

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård