Mycket vård till invånarna i sommar trots personalbrist

Samarbete och gemensam planering har kunnat mildra effekterna av svårigheten att rekrytera sjuksköterskor. Det visar chefläkarens första sammanfattning av sommarens vård.

Viktiga åtgärder har varit ökad rekrytering av andra yrkesgrupper, extra ersättning för stärkt bemanning inom förlossningsvården, sjuktransporter för att renodla ambulansens akuta uppdrag och en koordinator för att hitta rätt plats för äldre som behöver geriatrisk vård. Samtidigt har utmaningarna med rekrytering medfört en hög arbetsbelastning inom flera vårdgrenar.

— Den sammantagna bedömningen är att vi har kunnat skapa en fungerande vård för länets patienter under sommaren. Det har som alla förstått varit ansträngt periodvis men genom att samarbeta tätare och ibland på nya sätt har vi kompenserat för att akutsjukhusen inte kunde hålla så många vårdplatser öppna som önskat, säger Anna Nergårdh, chefläkare och särskild samordnare för sommarens vård.

200 husläkarmottagningar

Stockholms läns landsting har de största vårdresurserna i landet och är en tätbefolkad region med många vårdaktörer vilket innebär att ett förtätat samarbete om patienterna är möjligt i en ansträngd situation. Länets 200 husläkarmottagningar hade öppet som planerat, de 19 närakuterna hade god kapacitet och tusentals samtal togs emot på 1177 Vårdguiden varje vecka.

De 60 miljoner som avsatts för att stärka vården under sommaren har bidragit till en lång lista av åtgärder som ökat kapaciteten. Utvärderingar av dessa åtgärder ska nu göras på olika nivåer. Extra operationslag har minskat behovet av att patienter får vänta på sin behandling, fler undersköterskor, stärkt bemanning med yrkesgrupper som till exempel socionomer och farmaceuter har gjort att sjuksköterskor kunnat fokusera på sina specifika arbetsuppgifter.

Samarbete i förlossningsvården

Förlossningsvården förutsåg en intensiv sommar och fick 1000 kronor per förlossning för att stärka bemanningen. Den veckovisa inrapporteringen till chefläkaren som skedde under veckorna 25-34 visar att cirka 93 procent fick föda på den klinik de valt i första hand, fyra förlossningar hänvisades till annat län. Totalt skedde 5894 förlossningar i länet under dessa veckor.

— Vår bedömning är att tillskottet med BB Sophia och det extra avtalet med Södertälje sjukhus har gjort att det har fungerat sammantaget. Det har funnits dygn med mycket hög intensitet men då har klinikerna samarbetat med varandra för att ge föräldrarna ett gott alternativ till den klinik de valt i första hand, säger Anna Nergårdh

Utvärdering av sommaren

Den sammanfattande bedömningen visar att svårigheten att bemanna så många vårdplatser som önskat på akutsjukhusen skapade ett stundtals mycket högt tryck på framförallt akutmottagningarna. Det gav längre vistelsetider där för många patienter och en ansträngd arbetssituation för medarbetarna. Förvaltningen kommer noga följa sjukhusens utvärderingar av sommarsituationen.

— Bristen på bland andra sjuksköterskor är nationell och vi står inför utmaningar när det gäller rekrytering och kompetensförsörjning. Det finns åtgärder som provats under sommaren där vårdgivare kan dra lärdom av varandra när det gäller nya arbetssätt och rekryteringsinsatser som lyckats väl, säger Anna Nergårdh.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård