Sommarens vård: Sjuttonde rapporten

Allt fler använder sig av 1177 Vårdguiden för att hitta rätt i vården. Fler vårdplatser är på väg att öppnas men det är ännu ett mycket ansträngt läge i akutsjukvården.

Även denna vecka är det som väntat tufft på akutsjukhusen eftersom inte alla platser kan hållas öppna som önskat på grund av svårigheter att bemanna med sjuksköterskor.

I en bred informationsinsats till invånarna har landstinget berättat att bästa sättet att hitta rätt vård och få egenvårdsråd är genom att kontakta 1177 Vårdguiden. Preliminära siffror visar också att omkring 10 procent fler ringer 1177 Vårdguiden denna sommar jämfört med den förra. På flera av länets närakuter märker man också en besöksökning jämfört med tidigare även om det fortfarande finns utrymme för att ta emot fler patienter.

– Stockholmarna gör rätt och tar i högre grad än tidigare somrar hjälp av 1177 Vårdguiden för att hitta rätt vård. Vi ser också att fler kommit till närakuterna för att få hjälp med till exempel sårskador, frakturer och infektioner, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Inom den geriatriska vården för äldre finns nu något fler platser än samma vecka förra året och kommande vecka ökar antalet ytterligare till över 900 platser. Där rapporteras också att det finns lediga platser. På Karolinska Universitetssjukhuset, Södertälje sjukhus, Ersta och Capio S:t Göran öppnas också platser nästa vecka efter sommaren.

– Jag är imponerad av hur alla vårdgivare arbetar tillsammans för de gemensamma patienternas skull. Vi kommer utvärdera våra insatser och olika arbetssätt och samarbeten som vi använt under sommaren. Mycket kan vi ha nytta av även under övriga delar av året, säger Anna Nergårdh.

Inom förlossningsvården har det också varit intensivt och många barn har fötts i länet under sommaren. Ett tätt samarbete mellan klinikerna och det nyöppnade BB Sophia har gjort att färre förlossningar behövt ske utanför länet denna sommar jämfört med förra. De fyra senaste veckorna har alla förlossningar skett inom länet så att ingen har behövt hänvisas utanför länet. I juli fick cirka 94 procent av kvinnorna föda på den klinik de valt i första hand.

Sommaren i vården – vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ska ge trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt för att hela vårdkedjan ska fungera.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning, egenvårdsråd och vägledning i vården. 1177 nås även från utlandet, + 46 771 11 77 00. För den som vill går det också att ange att man vill bli uppringd. Sedan midsommar finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården.

Husläkarmottagningarna

De drygt 200 husläkarmottagningarna har öppet i hela länet och det är möjligt att välja vilken vårdgivare man vill. På 1177 Vårdguidens webbplats finns kontaktuppgifter om tidbokning, många har också akuttider för den som snabbt behöver en bedömning av läkare.

Närakuter och lättakuter

Länets närakuter har utrymme att ta emot fler besök än idag. Det finns 19 närakuter, fyra av dem med tillgång till röntgen. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja en behandling.

Avancerad sjukvård i hemmet

Den avancerade sjukvården i hemmet arbetar som vanligt under sommaren. Jämfört med förra sommaren är det 300 fler patienter som fått möjlighet att få sin sjukvård i hemmet, många av dem hade annars behövt en plats på sjukhus.

Geriatrisk vård

Den geriatriska vården som är specialistvård för äldre har haft ett ansträngt läge men nu i denna vecka har fler platser öppnats och nästa vecka öppnas ytterligare platser till över 900. Det svalare vädret gör att färre äldre drabbas av värmen. Genom en ny samordnare för den geriatriska vården har samarbetet ökat så att resurserna kan utnyttjas på bästa sätt för de äldre patienterna. Denna funktion finansieras med de extra medlen för sommarens vård som Landstingsstyrelsen beslutat.

Ambulanssjukvården

Ambulanssjukvården stod tidigt inför risken att inte kunna bemanna alla de driftstimmar som förvaltningen beställt, därför har dirigeringen gjorts om till sommaren så att de som behöver transport med medicinsk kompetens mellan vårdgivare får det av sjuktransporter. På så sätt kan ambulanserna fokusera på de akuta uppdragen. Senaste veckans rapport visar på att det fungerat enligt plan och att sjuktransporterna fortsätter att göra stor nytta och det finns ledig kapacitet kvar att använda.

Rehabilitering

Extra vårdtillfällen beställdes under våren från länets rehabiliteringsenheter så att patienter som vårdas på akutsjukhus eller inom geriatriken kan tillbringa en del av vårdtiden där. Under juli månad bokades ytterligare vårdtillfällen på rehabiliteringsenheterna för att bereda plats för fler patienter. Det har också tillkommit en enhet, Saltsjöbadens sjukhus.

Akutsjukhusen

Akutsjukhusen rapporterar om en intensiv period. De har inte så många vårdplatser öppna denna sommar som önskat på grund av svårigheter att rekrytera framför allt sjuksköterskor. Akutsjukhusen har arbetat med olika lösningar för att säkerställa att rätt personer i vården gör rätt sak. Man har stärkt upp med undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, farmaceuter och socionomer för att säkerställa att alla uppgifter utförs med god kompetens. Det finns också ett väl utbyggt samarbete mellan sjukhusen. Men marginalerna är små och det är mycket svårt att hitta ersättare exempelvis vid eventuella sjukskrivningar. Det pågår hela tiden ett aktivt samarbete mellan sjukhusen för att hjälpas åt vid toppar i belastningen.

Förlossningsvården

Alla kliniker får en extra ersättning på 1 000 kronor per förlossning för att underlätta arbetet med bemanning under sommaren. Under juli fick omkring 94 procent av de blivande föräldrarna genomföra sin förlossning vid den klinik som varit deras förstahandsval. Inga förlossningar har hänvisats utanför länet de senaste fyra veckorna.

S:t Eriks ögonsjukhus

S:t Eriks ögonsjukhus har öppet på samma sätt som tidigare somrar. Viss planerad och icke-akut sjukvård skjuts till efter semestrarna.

Psykiatrisk vård

Psykiatrisk vård håller öppet som planerat. Det har under veckan varit ansträngt på vissa enheter men de har nu plats för nya patienter. Psykiatrins akutmottagningar håller öppet som vanligt. Inom barnpsykiatrin håller man nu öppet enligt lagd sommarplanering, från att tidigare i sommar ha utökat öppethållandet på grund av större behov än förväntat.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård