Sommarens vård: Sextonde rapporten

Det är ett fortsatt mycket högt tryck på akutsjukhusen i länet och läget är ansträngt. Den som behöver sjukvård uppmanas kontakta 1177 Vårdguiden för att komma rätt i vården och få hjälp så fort som möjligt.

Vid torsdagens chefläkarmöte rapporterar man att det även under föregående vecka varit många som sökt akut vård och att läget varit mer ansträngt på länets akutsjukhus än förra veckan. Sjukhusen samarbetar för att ge patienterna­ vård på bästa sätt vid toppar i belastningen. Vid länets husläkarmottagningar och närakuter finns kapacitet att ta emot fler patienter.

— Många söker nu vård vid akutsjukhusens akutmottagningar. De flesta behöver akutsjukhusets resurser, men vissa patienter kan få lika bra hjälp betydligt snabbare vid sin husläkarmottagning eller vid någon av länets 19 närakuter. Därför bör invånare som är i behov av vård kontakta 1177 Vårdguiden för att få råd om hur och var man bäst får hjälp i vården, säger Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landsting.

— Även om vissa av vårdgivarna inom akutsjukvård och geriatrik öppnar upp något fler platser under kommande vecka förväntas även antalet patienter öka. Därför väntas läget vara ansträngt i ytterligare några veckor. Medarbetarna i vården gör fortsatt en imponerande insats, tack vare dem och samverkan mellan vårdgivarna i länet och kommunernas omsorgsverksamheter kan vi hantera situationen så väl som möjligt, säger Anna Nergårdh.

Den geriatriska vården har också haft en högre beläggning den senaste veckan, sannolikt delvis till följd av värmeböljan. Geriatriken tar hand om länets äldre invånare, antingen efter vård på något av akutsjukhusen eller via direktinläggning från hemmet. En geriatriksamordnare underlättar för akutsjukhusen att hitta lediga platser. Den funktionen infördes på prov inför sommaren, och förlängs nu fram till och med mitten av augusti månad.

Länets drygt 200 husläkarmottagningar har öppet som vanligt i sommar. Utöver dessa finns 19 närakuter som alltid har öppet helger och kvällar. Närakuterna tar hand om olycksfall och akuta besvär, till exempel av värmen, som inte är livshotande. Dessa har lediga tider. Det går att boka tid till de fyra närakuter som har röntgen via 1177 Vårdguiden.

Det finns också gott om ledig kapacitet hos länets jourläkarbilar.

— Jourläkarbilarna gjorde förra året knappt 1800 hembesök. Under 2014 prognosticerar vi att det blir cirka 2600 hembesök och det finns gott om kapacitet för att öka hembesöken ytterligare för de som av olika skäl har svårt att själva uppsöka en akutmottagning, säger Anna Nergårdh.

De invånare som behöver förnya sina recept gör det enklast genom att kontakta sin husläkarmottagning eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Sommaren i vården – vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ska ge trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt för att hela vårdkedjan ska fungera.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning, egenvårdsråd och vägledning i vården. 1177 nås även från utlandet, + 46 771 11 77 00. Sedan midsommar finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården.

Husläkarmottagningarna

De drygt 200 husläkarmottagningarna har öppet i hela länet och det är möjligt att välja vilken vårdgivare man vill. På 1177 Vårdguidens webbplats finns kontaktuppgifter om tidbokning, många har också akuttider för de som behöver en snabb bedömning av läkare.

Närakuter och lättakuter

Länets närakuter har utrymme att ta emot fler besök än idag. Det finns 19 närakuter, fyra av dem med tillgång till röntgen. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja en behandling.

Avancerad sjukvård i hemmet

Den avancerade sjukvården i hemmet arbetar som vanligt under sommaren. Jämfört med förra sommaren är det 300 fler patienter som fått möjlighet att få sin sjukvård i hemmet, många av dem hade annars behövt en plats på sjukhus.

Geriatrisk vård

Den geriatriska vården har ett något mer ansträngt läge än tidigare denna vecka. Många äldre har försämrats av den kraftiga värmen och behövt vård på sjukhus. Den geriatriska vården är specialistvård för äldre, och många gånger kan den äldre som behöver vård läggas in direkt på en geriatrisk klinik från hemmet. Genom en ny samordnare för den geriatriska vården har samarbetet ökat så att resurserna kan utnyttjas på bästa sätt för de äldre patienterna. Denna funktion finansieras med de extra medlen för sommarens vård som Landstingsstyrelsen beslutat.

Ambulanssjukvården

Ambulanssjukvården stod tidigt inför risken att inte kunna bemanna alla de driftstimmar som förvaltningen beställt, därför har dirigeringen gjorts om till sommaren så att de som behöver transport med medicinsk kompetens mellan vårdgivare får det av sjuktransporter. På så sätt kan ambulanserna fokusera på de akuta uppdragen. Senaste veckans rapport visar på att det fungerat enligt plan och att sjuktransporterna fortsätter att göra stor nytta och det finns ledig kapacitet kvar att använda.

Rehabilitering

Extra vårdtillfällen beställdes under våren från länets rehabiliteringsenheter så att patienter som vårdas på akutsjukhus eller inom geriatriken kan tillbringa sista delen av vårdtiden där. Under juli månad bokades ytterligare vårdtillfällen på rehabiliteringsenheterna för att bereda plats för fler patienter. Det har också tillkommit en enhet, Saltsjöbadens sjukhus.

Akutsjukhusen

Akutsjukhusen rapporterar om en intensiv period. De har inte så många vårdplatser öppna denna sommar som önskat på grund av svårigheter att rekrytera framför allt sjuksköterskor. Akutsjukhusen har arbetat med olika lösningar för att säkerställa att rätt personer i vården gör rätt sak. Man har stärkt upp med undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, farmaceuter och socionomer för att säkerställa att alla uppgifter utförs med god kompetens. Det finns också ett väl utbyggt samarbete mellan sjukhusen. Men marginalerna är små och det är mycket svårt att hitta ersättare exempelvis vid eventuella sjukskrivningar. Det pågår hela tiden ett aktivt samarbete mellan sjukhusen för att hjälpas åt vid toppar i belastningen.

Förlossningsvården

Alla kliniker får en extra ersättning på 1 000 kronor per förlossning för att underlätta arbetet med bemanning under sommaren. Föregående vecka fick 92,4 procent av de blivande föräldrarna genomföra sin förlossning vid den klinik som varit deras förstahandsval och inga förlossningar har hänvisats utanför länet. Just nu är det många som föder barn i länet och ett högt tryck inom förlossningsvården.

S:t Eriks ögonsjukhus

S:t Eriks ögonsjukhus har öppet på samma sätt som tidigare somrar. Viss planerad och icke-akut sjukvård skjuts till efter semestrarna.

Psykiatrisk vård

Psykiatrisk vård håller öppet som planerat. Det har under veckan varit ansträngt på vissa enheter men de har nu plats för nya patienter. Psykiatrins akutmottagningar håller öppet som vanligt. Inom barnpsykiatrin håller man nu öppet enligt lagd sommarplanering, från att tidigare i sommar ha utökat öppethållandet på grund av större behov än förväntat.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård