Sommarens vård: Femtonde rapporten

Just nu är det ett högt tryck på akutsjukhusen i länet. Läget är ansträngt och invånarna uppmanas att fortsätta kontakta 1177 Vårdguiden för att komma rätt i vården och få hjälp så fort som möjligt.

Vid dagens chefläkarmöte konstaterade man att det är många som söker akut vård under den innevarande veckan.

– De som söker vård vid akutsjukhusen är i stor utsträckning de som behöver akutsjukhusets resurser. Det gör att de som har lindrigare åkommor riskerar att få vänta länge, och det vill vi undvika. Därför är det nu ännu viktigare att kontakta 1177 Vårdguiden för att få råd om man kan få vård vid sin vårdcentral, vid någon av länets 19 närakuter eller kanske av en jourläkarbil om man har en lindrigare åkomma, säger Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landsting.

Vid den här veckans avstämning rapporterar de stora vårdgivarnas chefläkare att läget i akutsjukvården är mer ansträngt än förra veckan. Vid länets närakuter finns kapacitet att ta emot fler patienter.

– Vi har ytterligare ett par veckor framför oss innan fler vårdavdelningar på akutsjukhusen öppnar upp igen. Medarbetarna i vården gör en stor insats, tack vare dem och samverkan mellan vårdgivarna i länet och kommunernas omsorgsverksamheter kan vi hantera situationen så väl som möjligt, säger Anna Nergårdh.

Den geriatriska vården fungerar väl och tar hand om länets äldre invånare, antingen efter vård på något av akutsjukhusen eller via direktinläggning från hemmet. Inom geriatriken finns lediga platser för de patienter som behöver i nuläget.

Länets drygt 200 husläkarmottagningar har öppet som vanligt i sommar. Utöver dessa finns 19 närakuter som alltid har öppet helger och kvällar. Närakuterna tar hand om olycksfall och akuta besvär, till exempel av värmen, som inte är livshotande. Dessa har lediga tider. Det går att boka tid till de fyra närakuter som har röntgen via 1177 Vårdguiden.

De invånare som behöver förnya sina recept gör det enklast genom att kontakta sin husläkarmottagning eller via 1177 Vårdguidens e-tjänst Mina vårdkontakter.

Sommaren i vården – vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ska ge trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt för att hela vårdkedjan ska fungera.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning, egenvårdsråd och vägledning i vården. 1177 nås även från utlandet, + 46 771 11 77 00. Sedan midsommar finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården.

Husläkarmottagningarna

De drygt 200 husläkarmottagningarna har öppet i hela länet och det är möjligt att välja vilken vårdgivare man vill. På 1177 Vårdguidens webbplats finns kontaktuppgifter om tidbokning, många har också akuttider för de som behöver en snabb bedömning av läkare.

Närakuter och lättakuter

Länets närakuter har utrymme att ta emot fler besök än idag. Det finns 19 närakuter, fyra av dem med tillgång till röntgen. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja en behandling.

Avancerad sjukvård i hemmet

Den avancerade sjukvården i hemmet arbetar som vanligt under sommaren. Jämfört med förra sommaren är det 300 fler patienter som fått möjlighet att få sin sjukvård i hemmet, många av dem hade annars behövt en plats på sjukhus.

Geriatrisk vård

Den geriatriska vården är specialistvård för äldre, och många gånger kan den äldre som behöver vård läggas in direkt på en geriatrisk klinik från hemmet. Genom den nya samordnaren för den geriatriska vården ökar samarbetet så att resurserna kan utnyttjas på bästa sätt för de äldre patienterna. Just nu finns det lediga platser inom länets geriatrikenheter.

Ambulanssjukvården

Ambulanssjukvården stod tidigt inför risken att inte kunna bemanna alla de driftstimmar som förvaltningen beställt, därför har dirigeringen gjorts om till sommaren så att de som behöver transport med medicinsk kompetens mellan vårdgivare får det av sjuktransporter. På så sätt kan ambulanserna fokusera på de akuta uppdragen. Senaste veckans rapport visar på att det fungerat enligt plan och att sjuktransporterna fortsätter att göra stor nytta och det finns ledig kapacitet kvar att använda.

Rehabilitering

Extra vårdtillfällen beställdes under våren från länets rehabiliteringsenheter så att patienter som vårdas på akutsjukhus eller inom geriatriken kan tillbringa sista delen av vårdtiden där. Under juli månad bokades ytterligare vårdtillfällen på rehabiliteringsenheterna för att bereda plats för fler patienter. Det har också tillkommit en enhet, Saltsjöbadens sjukhus.

Akutsjukhusen

Akutsjukhusen rapporterar om en intensiv period. De har inte så många vårdplatser öppna som önskat på grund av svårigheter att rekrytera framför allt sjuksköterskor. Akutsjukhusen har inför den här sommaren arbetat med olika lösningar för att säkerställa att rätt personer i vården gör rätt sak. Man har stärkt upp med undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, farmaceuter och socionomer för att säkerställa att alla uppgifter utförs med god kompetens. Det finns också ett väl utbyggt samarbete mellan sjukhusen. Men marginalerna är små och det är mycket svårt att hitta ersättare exempelvis vid eventuella sjukskrivningar. Det pågår hela tiden ett aktivt samarbete mellan sjukhusen för att hjälpas åt vid toppar i belastningen.

Förlossningsvården

Alla kliniker får en extra ersättning på 1 000 kronor per förlossning för att underlätta arbetet med bemanning under sommaren. Föregående vecka fick 95,6 procent av de blivande föräldrarna genomföra sin förlossning vid den klinik som varit deras förstahandsval och inga förlossningar har hänvisats utanför länet. Just nu är det många som föder barn i länet och ett högt tryck inom förlossningsvården.

S:t Eriks ögonsjukhus

S:t Eriks ögonsjukhus har öppet på samma sätt som tidigare somrar. Viss planerad och icke-akut sjukvård skjuts till efter semestrarna.

Psykiatrisk vård

Psykiatrisk vård håller öppet som planerat. Det har under veckan varit ansträngt på vissa enheter men de har nu ändå plats för nya patienter. Inom barnpsykiatrin har man valt att fortsätta hålla en extra avdelning öppen, där förstärks bemanningen med stöd av de extra medlen för sommarens vård som Landstingsstyrelsen beslutat om.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård