Sommarens vård: Artonde rapporten

I takt med att medarbetarna nu börjar återvända från sommarledigheter har cirka 300 vårdplatser åter öppnat i länet sedan förra veckan, något som förbättrat läget på länets akutsjukhus.

Den senaste veckan har det skett en markant ökning av vårdplatser på länets sjukhus efter sommaren. Karolinska Universitetssjukhuset har till exempel öppnat 160 platser och Danderyds sjukhus 40 platser. Det är fortfarande många sökande på flera akutmottagningar, men flera sjukhus beskriver att de har lediga platser för de patienter som behöver läggas in. Det är betydelsefullt eftersom många stockholmare nu har återvänt efter sina semestrar.

Inom den geriatriska vården för äldre beskrivs en bättre tillgång på lediga platser nu. 60 platser har öppnat sedan förra veckan och antalet är nu över 900 vilket är 60 fler än samma vecka förra året. Den geriatriska vården är specialiserad på omhändertagande av åldrandets sjukdomar, och de patienter som vårdas här kommer såväl direkt hemifrån som från akutsjukhusen för ytterligare vård innan hemgång.

— Det är bra att kapaciteten ökar nu på sjukhusen efter den här intensiva sommaren. Men det är som alltid fortfarande viktigt som invånare att hitta rätt vård från början och då är ett samtal till 1177 Vårdguiden den bästa vägen, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Allt fler stockholmare ringer till 1177 Vårdguiden, under onsdagen fick 2500 stockholmare hjälp med egenvårdsråd eller att hitta rätt i vården, en av de högsta siffrorna under sommaren. Allt fler stockholmare använder sig också av telefonlinjen som har tolk på somaliska eller arabiska.

Inom förlossningsvården är det fortfarande intensivt på vissa håll men den ytterligare förlossningskliniken, BB Sophia har bidragit till att kapaciteten ökat. Det har nu för femte veckan inte behövts någon hänvisning av födande kvinnor utanför länet.

Under sommaren har det funnits tillfällen när sjukhusen har fler patienter som behövt intensivvård än de platser som funnits tillgängliga på det sjukhuset. Vid sådana tillfällen finns under sommaren, liksom under resten av året, ett nära samarbete mellan sjukhusen. Om patienter behöver förflyttas mellan länets intensivvårdsenheter finns rutiner för att göra det på ett säkert sätt. Det har framförallt varit på Karolinska Universitetssjukhuset som det behövts hjälp av andra sjukhus för vissa patienter som behövt intensivvård. Karolinska Universitetssjukhuset rapporterar också att de har tagit emot många svårt sjuka patienter från övriga landet.

Sommaren i vården – vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ska ge trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt för att hela vårdkedjan ska fungera.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning, egenvårdsråd och vägledning i vården. 1177 nås även från utlandet, + 46 771 11 77 00. För den som vill går det också att ange att man vill bli uppringd. Sedan midsommar finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården.

Husläkarmottagningarna

De drygt 200 husläkarmottagningarna har öppet i hela länet och det är möjligt att välja vilken vårdgivare man vill. På 1177 Vårdguidens webbplats finns kontaktuppgifter om tidbokning, många har också akuttider för den som snabbt behöver en bedömning av läkare.

Närakuter och lättakuter

Det finns 19 närakuter, fyra av dem med tillgång till röntgen. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja en behandling. Under sommaren har allt fler patienter sökt sig till närakuterna för att få hjälp med till exempel misstänkta frakturer och infektioner.

Avancerad sjukvård i hemmet

Den avancerade sjukvården i hemmet arbetar som vanligt under sommaren. Jämfört med förra sommaren är det 300 fler patienter som fått möjlighet att få sin sjukvård i hemmet, många av dem hade annars behövt en plats på sjukhus. ASIH har också möjlighet att ta emot fler patienter.

Geriatrisk vård

Den geriatriska vården som är specialistvård för äldre har nu en god tillgång på lediga platser efter en intensiv sommar. 60 platser har öppnat sedan förra veckan och antalet är nu över 900 vilket är 60 fler än samma vecka förra året.

Ambulanssjukvården

Från ambulanssjukvården rapporteras det att verksamheten fungerar enligt plan och att det finns kapacitet för de uppdrag som behövs. Ambulanssjukvården stod tidigt inför risken att inte kunna bemanna alla de driftstimmar som förvaltningen beställt, därför har dirigeringen gjorts om till sommaren så att de som behöver transport med medicinsk kompetens mellan vårdgivare får det av sjuktransporter. På så sätt kan ambulanserna fokusera på de akuta uppdragen.

Rehabilitering

Extra vårdtillfällen beställdes under våren från länets rehabiliteringsenheter så att patienter som vårdas på akutsjukhus eller inom geriatriken kan tillbringa en del av vårdtiden där. Detta gjordes med en del av de 60 miljoner som landstingsstyrelsen beslutat för att förstärka sommarvården.

Akutsjukhusen

Akutsjukhusen har haft en intensiv sommar eftersom inte så många vårdplatser som önskat kunnat hållas öppna på grund av svårigheter att rekrytera framför allt sjuksköterskor. Akutsjukhusen har arbetat med olika lösningar för att säkerställa att rätt personer i vården gör rätt sak. Man har stärkt upp med undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, farmaceuter och socionomer för att säkerställa att alla uppgifter utförs med god kompetens. I veckan öppnade åter över 300 platser vilket leder till ett förbättrat läge.

Förlossningsvården

Alla kliniker får en extra ersättning på 1 000 kronor per förlossning för att underlätta arbetet med bemanning under sommaren. Under juli fick omkring 94 procent av de blivande föräldrarna genomföra sin förlossning vid den klinik som varit deras förstahandsval. Inga förlossningar har hänvisats utanför länet de senaste fem veckorna.

S:t Eriks ögonsjukhus

S:t Eriks ögonsjukhus har öppet på samma sätt som tidigare somrar. Viss planerad och icke-akut sjukvård skjuts till efter semestrarna.

Psykiatrisk vård

Psykiatrisk vård håller öppet som planerat. Det har under veckan varit ansträngt på vissa enheter men de har nu plats för nya patienter. Psykiatrins akutmottagningar håller öppet som vanligt.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård