Misstänkt ebolafall utreds i Stockholm

Just nu utreds ett fall med misstänkt ebola i Stockholms län. Personen insjuknade efter att ha vistats i områden där ebola förekommer. Patienten hålls nu isolerad enligt de rutiner som finns.

- Risken att Sverige skulle drabbats av ett ebolafall är mycket låg, säger Åke Örtqvist, smittskyddsläkare i Stockholms län.

Smittan är inte luftburen utan kan endast spridas mellan människor genom direkt och indirekt kontakt med blod och andra kroppsvätskor.

Om en patient uppvisar symtom där inte ebola kan uteslutas, till exempel feber över 38 grader, och inom 3 veckor har vistats i något av de länder där det pågår ebolautbrott, finns det en väl utarbetad handlingsplan och rutiner för hur patienten ska transporteras, vårdas och hållas isolerad. Denna plan och rutiner har följts i fallet som nu utreds.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård