Sommarens vård: Tolfte rapporten

I rapport tolv beskriver landstingets chefläkare att läget i akutsjukvården nu i slutet av veckan sammantaget är något lugnare efter en intensiv period. Länets närakuter har gott om plats för fler patienter.

- Jag får många exempel på gott samarbete i vården om de gemensamma patienterna. Våra 200 husläkarmottagningar, och 19 närakuter är stora tillgångar utöver våra akutsjukhus. Det finns tecken på att den intensiva period vi haft i akutsjukvården efter midsommar börjar stabilisera sig, och då får vi lite större marginaler, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting med särskilt ansvar för samordningen av sommarvården.

Trots att länet inte har alla vårdplatser öppna som önskat på grund av svårigheter att rekrytera sjuksköterskor finns ändå ca 2300 vårdplatser öppna i akutsjukvården och över 800 platser för vård av äldre. Nu är samordningen av den geriatriska vården stärkt genom en särskild koordinator som finansieras genom det extra tillskottet till sommarvården som landstingsstyrelsen beslutat om. Koordinatorn som finns vid Södertälje sjukhus fungerar som en sambandscentral som ska underlätta för vårdgivare som behöver ordna en plats åt äldre och sköra patienter.

Akutsjukhusen har den senaste veckan haft många besök på akutmottagningarna och samarbetet har varit tätt mellan dem. Karolinska Universitetssjukhuset genomförde i veckan flera större operationer med transplantationer och samtidigt tog både S:t Görans sjukhus och Ersta sjukhus hand om patienter som annars skulle fått vård på Karolinska.

Under sommaren satsar landstinget extra på att informera invånarna om 1177 Vårdguiden och att ringa 1177 om man är sjuk eller har skadat sig. Här kan man få hjälp att hitta till exempel någon av de 200 öppna husläkarmottagningarna eller 19 närakuterna. Många gånger är det bästa sättet att få rätt vård snabbt. 1177 Vårdguiden kan även boka jourläkarbil för den som behöver träffa en läkare men har svårt att ta sig hemifrån.

— Både närakuter och jourläkarbilar har kapacitet att ta hand om fler patienter än de gör idag och det vill vi berätta för stockholmarna. För den som inte är allvarligt sjuk eller skadad blir väntan onödigt lång på sjukhusens akutmottagningar, säger Anna Nergårdh, chefläkare i Stockholms läns landsting.

Sommaren i vården – vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ska ge trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt för att hela vårdkedjan ska fungera.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning, egenvårdsråd och vägledning i vården. Sedan midsommar finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna har öppet i hela länet och det är möjligt att välja vilken vårdgivare man vill. På 1177 Vårdguidens webbplats finns kontaktuppgifter om tidbokning, många har också akuttider för de som behöver en snabb bedömning av läkare.

Närakuter och lättakuter

Länets närakuter har utrymme att ta emot fler besök än idag. Det finns 19 närakuter, fyra av dem med tillgång till röntgen. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja en behandling.

Avancerad sjukvård i hemmet

Den avancerade sjukvården i hemmet arbetar som vanligt under sommaren. Jämfört med förra sommaren är det 300 fler patienter som fått möjlighet att få sin sjukvård i hemmet, många av dem hade annars behövt en plats på sjukhus.

Geriatrisk vård

Senaste veckan fanns över 800 platser öppna inom den geriatriska vården. Den geriatriska vården är specialistvård för äldre, och många gånger kan den äldre som behöver vård läggas in direkt på en geriatrisk klinik från hemmet. Genom den nya samordnaren för den geriatriska vården ökar samarbetet så att resurserna kan utnyttjas på bästa sätt för de äldre patienterna.

Ambulanssjukvården

Ambulanssjukvården stod tidigt inför risken att inte kunna bemanna alla de driftstimmar som förvaltningen beställt, därför har dirigeringen gjorts om till sommaren så att de som behöver transport med medicinsk kompetens mellan vårdgivare får det av sjuktransporter. På så sätt kan ambulanserna fokusera på de akuta uppdragen. Senaste veckans rapport visar på att det fungerat enligt plan och att sjuktransporterna fortsätter att göra stor nytta.

Rehabilitering

Extra vårdtillfällen beställdes under våren från länets rehabiliteringsenheter så att patienter som vårdas på akutsjukhus kan tillbringa sista delen av vårdtiden där. I förra veckan bokades ytterligare vårdtillfällen på rehabliliteringsenheterna för att bereda plats för fler patienter. Det har också tillkommit en enhet, Saltsjöbadens sjukhus.

Akutsjukhusen

Akutsjukhusen rapporterar om en intensiv period som senaste dygnet är på väg att bli något lugnare med bättre balans mellan besök på akutmottagningen och antalet öppna vårdplatser. De har inte så många vårdplatser som önskat på grund av svårigheter att rekrytera. En bidragande orsak till att läget ändå är stabilt är att akutsjukhusen inför den här sommaren arbetat med olika lösningar för att säkerställa att rätt personer i vården gör rätt sak. Man har stärkt upp med undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, farmaceuter och socionomer för att säkerställa att alla uppgifter utförs med god kompetens.

Förlossningsvården

På BB Sophia, länets nya förlossningsklinik sedan i mars, har nu över 1000 barn fötts. Alla kliniker får en extra ersättning på 1000 kronor per förlossning för att underlätta arbetet med bemanning under sommaren. Förlossningsklinikerna har samarbetat nära under veckan vilket har gjort att endast en förlossning behövt ske utanför länet.

S:t Eriks ögonsjukhus

S:t Eriks ögonsjukhus har öppet på samma sätt som tidigare somrar. Viss planerad och icke-akut sjukvård skjuts till efter semestrarna.

Psykiatrisk vård

Psykiatrisk vård håller öppet som planerat. Det har under veckan varit ansträngt på vissa enheter men de har nu ändå plats för nya patienter. Inom barnpsykiatrin har man valt att fortsätta hålla en extra avdelning öppen, där förstärks bemanningen med stöd av de extra medlen för sommarens vård som Landstingsstyrelsen beslutat om.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård