Sommarens vård: Elfte rapporten

Nu i juli månad är den mest uttalade sommarperioden här. Många medarbetare är på semester även om tusentals medarbetare inom länets sjukvård ändå är i tjänst för att ge patienterna det de behöver.

Den senaste rapporten från chefläkargruppen beskriver att det varit ett
högt tryck på framförallt akutsjukhusen. Ett skäl är att många besökt
sjukhusens akutmottagningar.

- Det är ett intensivt arbete som pågår just nu hos alla våra vårdgivare med många patienter som behöver tas om hand. Ledningarna för de olika verksamheterna följer läget nära och justerar sin planering för att hela tiden möta de behovs som finns, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting och särskild samordnare för sommarvården.

Erfarenheten visar att just veckorna efter midsommar brukar vara särskilt intensiva eftersom patienter som fått planerad vård ännu inte lämnat vårdavdelningarna samtidigt som sjukhusen ställer om till att prioritera akut vård under juli månad. En prioriterad grupp är de patienter som behöver operativa ingrepp som inte kan vänta. Karolinska Universitetssjukhuset som satsat på att hålla så många operationslag som möjligt igång den här sommaren rapporterar att de genomförde 819 ingrepp under förra veckan, varav 50 bröstcanceroperationer. Förutom på länets akutsjukhus opereras många patienter på Ersta sjukhus, som under sommaren har kapacitet att avlasta akutsjukhusen.

Kapacitet på närakuterna

Den geriatriska vården, som hade stor betydelse för kapaciteten förra sommaren, har lediga platser men var i länet det finns plats varierar över tid. Därför inrättas kommande vecka en geriatrik-koordinator som underlättar samverkan mellan länets vårdgivare. Flera närakuter har stärkt sin läkarbemanning och har därmed kapacitet att ta emot fler patienter. Länets rehabiliteringsanläggningar tar emot patienter som kan få sista delen av sin vårdtid hos dem och under veckan bokas ytterligare kapacitet där för att ge mer plats för patienter från akutsjukhusen.

Länets ungdomsmottagningar som ger råd om sexuell hälsa har fått en extra resurstilldelning på 1,5 miljon kronor för att säkra tillräckligt öppethållande under sommaren. Av länets 33 mottagningar är det endast tre som stänger under en, max två veckor under högsommaren – och då med hänvisning till en närliggande mottagning. Även om något färre uppsöker ungdomsmottagningarna under sommaren – antalet besök minskar med ungefär 9 procent – rapporteras i snitt nära 30 000 besök varje sommar.

Extra sjuktransporter

Inom ambulansverksamheten var väntetiderna den senaste veckan något kortare än under maj månad. Alla sex extra sjuktransporter är i full gång och används för de patienter som är för sjuka för liggande persontransport men ändå inte behöver en ambulans. Vårdgivarna beställer dem nu allt oftare när patienter behöver föras mellan sjukhusen. Samtidigt finns kapacitet att använda dem än mer om behov uppstår.

Även länets jourläkarbilar är i full gång. De kan ta en doktor hem till barnfamiljer eller äldre som behöver en läkarbedömning. De kan fortfarande användas mer och kampanjen för att göra de mer kända fortsätter denna vecka med mer information i länets väntrum. Många invånare söker råd och vägledning via 1177 Vårdguiden på telefon.

- Det är många som gör helt rätt och ringer 1177 innan man söker vård. En vanlig fråga är till exempel hur man ska tänka kring om ens barn har brutit något när de ramlat. Det är precis sådant som de erfarna sjuksköterskorna där kan ge råd om, ofta hänvisar de familjen till en närakut som har röntgen, där man kan få snabb hjälp, säger Anna Nergårdh.

Sommaren i vården – vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ska ge trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt för att hela vårdkedjan ska fungera.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning, egenvårdsråd och vägledning i vården. Sedan midsommar finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna har öppet i hela länet och det är möjligt att välja vilken vårdgivare man vill. På 1177 Vårdguidens webbplats finns kontaktuppgifter om tidbokning, många har också akuttider för de som behöver en snabb bedömning av läkare.

Närakuter och lättakuter

Länets närakuter har utrymme att ta emot fler besök än idag. Det finns 19 närakuter, fyra av dem med tillgång till röntgen. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja en behandling.

Avancerad sjukvård i hemmet

Den avancerade sjukvården i hemmet arbetar som vanligt under sommaren. Jämfört med förra sommaren är det 300 fler patienter som fått möjlighet att få sin sjukvård i hemmet, många av dem hade annars behövt en plats på sjukhus.

Geriatrisk vård

Den geriatriska vården har lediga platser även om de denna vecka har något färre platser öppna än motsvarande vecka 2013 på grund av rekryteringssvårigheter. Den geriatriska vården är specialistvård för äldre, och många gånger kan den äldre som behöver vård läggas in direkt på en geriatrisk klinik från hemmet. Det kan också handla om geriatrisk vård som behövs efter vård på akutsjukhuset.

Ambulanssjukvården

Ambulanssjukvården stod tidigt inför risken att inte kunna bemanna alla de driftstimmar som förvaltningen beställt, därför har dirigeringen gjorts om till sommaren så att de som behöver transport med medicinsk kompetens mellan vårdgivare får det av sjuktransporter. På så sätt kan ambulanserna fokusera på de akuta uppdragen. Väntetiderna var den senaste veckan något bättre än under maj månad. Alla sex extra sjuktransporter är i full gång och används för de patienter som är för sjuka för liggande persontransport men ändå inte behöver en ambulans.

Rehabilitering

Extra vårdtillfällen beställdes under våren från länets rehabiliteringsenheter så att patienter som vårdas på sjukhus kan tillbringa sista delen av vårdtiden där. Under torsdagen bokades ytterligare vårdtillfällen på rehabliliterings-enheterna för att bereda plats för fler patienter.

Akutsjukhusen

Akutsjukhusen har en intensiv vecka bakom sig med många besök på akutmottagningarna. Ledningarna för alla akutsjukhus följer noga verksamheten för att så långt möjligt är justera sin planering utifrån behovet. Det är bristen på erfarna sjuksköterskor som gör att inte alla vårdplatser som önskat kan hållas öppna. Akutsjukhusen har inför den här sommaren arbetat med olika lösningar för att säkerställa att rätt personer gör rätt sak. Man har stärkt upp med undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, pharmaceuter och socionomer för att säkerställa att alla uppgifter utförs med god kompetens.

Förlossningsvården

Sedan förra sommaren har länet ännu en förlossningsklinik BB Sophia, som kompletterar de övriga sex. Alla kliniker får en extra ersättning på 1000 kronor per förlossning för att underlätta arbetet med bemanning under sommaren. Rapporterna från förlossningen visar att ca 600 förlossningar har genomförts i länet den senaste veckan. Inga blivande föräldrar har behövt hänvisas utanför länet.

S:t Eriks ögonsjukhus

S:t Eriks ögonsjukhus har öppet på samma sätt som tidigare somrar. Viss planerad och icke-akut sjukvård skjuts till efter semestrarna.

Psykiatrisk vård

Psykiatrisk vård håller öppet som planerat. Ersta sjukhus meddelar att de har plats för att ta emot fler patienter för psykiatrisk vård.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård