Sommarens vård: Trettonde rapporten

Nu märks typiska sommarskador i vården. Skadade armar och ben är den vanligaste anledningen till att stockholmarna besöker närakuten. Det går att boka tid till de fyra närakuter som har röntgen via 1177.

Länets 200 husläkarmottagningar har öppet som vanligt i sommar. Utöver dessa finns 19 närakuter som alltid har öppet helger och kvällar. Närakuterna tar hand om olycksfall och akuta besvär som inte är livshotande.

— Vi märker på samtalen till 1177 att utomhuslek och studsmattor är vanligt förekommande när barn skadar sig under sommaren. Den vanligaste diagnosen just nu vid våra närakuter är handskador, stukad fot eller liknande. Flera av närakuterna har röntgen, och är ett rätt alternativ till akutsjukhusens akutmottagningar. Genom att boka tid via 1177 kan man planera sitt besök och undvika lång väntan, säger Anna Nergårdh, chefläkare i Stockholms läns landsting.

Vid den här veckans avstämning rapporterar de stora vårdgivarnas chefläkare att läget i stockholmssjukvården har stabiliserats ytterligare efter att ha varit intensivt sedan midsommar. I början av veckan var sjukhusens akutmottagningar hårt belastade med många besök vilket alltid är en utmaning, men läget är ändå något lugnare än föregående vecka.

Många barn föds i länet under sommaren, förra veckan var antalet förlossningar 567. Av dessa hänvisades en förlossning utanför länet. Omkring 2 300 vårdplatser är öppna i akutsjukvården och det finns över 800 platser för vård av äldre inom geriatriken. Medarbetarna i vården möter nu också många patienter som kommer hem efter semesterresor i utlandet. Bland dessa är infektioner vanliga.

— Vi tar emot patienter hemmahörande i hela landet som blivit sjuka och skadade utomlands. De som är svårast sjuka och behöver vissa typer av högspecialiserad vård får den i Stockholm. Bra att tänka på när man är utomlands är att rengöra sår noga när de uppstår, då en annorlunda bakterieflora kan orsaka svåra infektioner. Att använda hjälm och ha långbyxor när man hyr vespa och motorcykel är också självklara tips. Även när man är utomlands kan man alltid komma i kontakt med vården via 1177 för råd, säger Anna Nergårdh.

Sommaren i vården – vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ska ge trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt för att hela vårdkedjan ska fungera.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning, egenvårdsråd och vägledning i vården. 1177 nås även från utlandet, + 46 771 11 77 00. Sedan midsommar finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna har öppet i hela länet och det är möjligt att välja vilken vårdgivare man vill. På 1177 Vårdguidens webbplats finns kontaktuppgifter om tidbokning, många har också akuttider för de som behöver en snabb bedömning av läkare.

Närakuter och lättakuter

Länets närakuter har utrymme att ta emot fler besök än idag. Det finns 19 närakuter, fyra av dem med tillgång till röntgen. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja en behandling.

Avancerad sjukvård i hemmet

Den avancerade sjukvården i hemmet arbetar som vanligt under sommaren. Jämfört med förra sommaren är det 300 fler patienter som fått möjlighet att få sin sjukvård i hemmet, många av dem hade annars behövt en plats på sjukhus.

Geriatrisk vård

Senaste veckan fanns över 800 platser öppna inom den geriatriska vården. Den geriatriska vården är specialistvård för äldre, och många gånger kan den äldre som behöver vård läggas in direkt på en geriatrisk klinik från hemmet. Genom den nya samordnaren för den geriatriska vården ökar samarbetet så att resurserna kan utnyttjas på bästa sätt för de äldre patienterna. Just nu finns det lediga platser inom länets geriatrikenheter.

Ambulanssjukvården

Ambulanssjukvården stod tidigt inför risken att inte kunna bemanna alla de driftstimmar som förvaltningen beställt, därför har dirigeringen gjorts om till sommaren så att de som behöver transport med medicinsk kompetens mellan vårdgivare får det av sjuktransporter. På så sätt kan ambulanserna fokusera på de akuta uppdragen. Senaste veckans rapport visar på att det fungerat enligt plan och att sjuktransporterna fortsätter att göra stor nytta.

Rehabilitering

Extra vårdtillfällen beställdes under våren från länets rehabiliteringsenheter så att patienter som vårdas på akutsjukhus eller inom geriatriken kan tillbringa sista delen av vårdtiden där. Under juli månad bokades ytterligare vårdtillfällen på rehabiliteringsenheterna för att bereda plats för fler patienter. Det har också tillkommit en enhet, Saltsjöbadens sjukhus.

Akutsjukhusen

Akutsjukhusen rapporterar om en intensiv period som senaste veckan är på väg att bli något lugnare med bättre balans mellan besök på akutmottagningen och antalet öppna vårdplatser. De har inte så många vårdplatser öppna som önskat på grund av svårigheter att rekrytera framför allt sjuksköterskor. En bidragande orsak till att läget ändå är stabilt är att akutsjukhusen inför den här sommaren arbetat med olika lösningar för att säkerställa att rätt personer i vården gör rätt sak. Man har stärkt upp med undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, farmaceuter och socionomer för att säkerställa att alla uppgifter utförs med god kompetens. Det finns också ett väl utbyggt samarbete mellan sjukhusen.

Förlossningsvården

På BB Sophia, länets nya förlossningsklinik sedan i mars, har nu över 1000 barn fötts. Alla kliniker får en extra ersättning på 1 000 kronor per förlossning för att underlätta arbetet med bemanning under sommaren. Förlossningsklinikerna har samarbetat nära under veckan vilket har gjort att endast en förlossning behövt ske utanför länet.

S:t Eriks ögonsjukhus

S:t Eriks ögonsjukhus har öppet på samma sätt som tidigare somrar. Viss planerad och icke-akut sjukvård skjuts till efter semestrarna.

Psykiatrisk vård

Psykiatrisk vård håller öppet som planerat. Det har under veckan varit ansträngt på vissa enheter men de har nu ändå plats för nya patienter. Inom barnpsykiatrin har man valt att fortsätta hålla en extra avdelning öppen, där förstärks bemanningen med stöd av de extra medlen för sommarens vård som Landstingsstyrelsen beslutat om.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård