Sommarens vård: Fjortonde rapporten

Just nu är det varmt i Stockholms län. Men akutmottagningarna rapporterar att värme och uttorkning hittills inte är vanliga sökorsaker. På 1177 Vårdguiden finns tips och råd om hur man bäst hanterar solen och värmen.

SMHI varnar just nu för höga temperaturer i Stockholms län. Inom hälso- och sjukvården är beredskapen god för att ta emot patienter påverkade av värme.

— Vi ser ingen effekt av värmen på akutmottagningarna även om belastningen är fortsatt hög. Våra medarbetare i vården och vid kommunala boenden anstränger sig till det yttersta för att ta hand om sköra och äldre patienter som är särskilt känsliga. Genom enkla åtgärder, som ett par extra glas vatten eller en väl placerad fläkt kan man motverka negativa effekter av värmen, säger Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landsting.

För hemtjänsten finns ett särskilt telefonnummer till 1177 sjukvårdsrådgivningen så de snabbt kan hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. Det är ett exempel på en åtgärd som det extra tillskottet på 60 miljoner till sommarvården har gått till.

Vid den här veckans avstämning rapporterar de stora vårdgivarnas chefläkare att läget i stockholmssjukvården är fortsatt stabilt med något färre sökande patienter jämfört med förra veckan.

— Tidigare erfarenhet visar att den här veckan brukar vara en av de tuffaste under sommaren. Vi hoppas nu att läget fortsätter att vara stabilt. Medarbetarna i vården gör en enorm insats, tack vare dem och samverkan mellan vårdgivarna i länet kan invånarna få en god vård när och där de behöver den, säger Anna Nergårdh.

Omkring 2 300 vårdplatser är öppna i akutsjukvården och det finns över 800 platser för vård av äldre inom geriatriken.

Länets 200 husläkarmottagningar har öppet som vanligt i sommar. Utöver dessa finns 19 närakuter som alltid har öppet helger och kvällar. Närakuterna tar hand om olycksfall och akuta besvär, till exempel av värmen, som inte är livshotande. Dessa har gott om lediga tider. Det går att boka tid till de fyra närakuter som har röntgen via 1177 Vårdguiden.

De invånare som behöver förnya sina recept gör det enklast genom att kontakta sin husläkarmottagning eller via 1177 Vårdguidens e-tjänst Mina vårdkontakter. I juni förnyades 9 000 recept i länet genom e-tjänsten. Det är en ökning med 36 procent jämfört med samma månad förra året.

Läs mer om värme och förnya recept på 1177.se

Sommaren i vården – vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ska ge trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt för att hela vårdkedjan ska fungera.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning, egenvårdsråd och vägledning i vården. 1177 nås även från utlandet, + 46 771 11 77 00. Sedan midsommar finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna har öppet i hela länet och det är möjligt att välja vilken vårdgivare man vill. På 1177 Vårdguidens webbplats finns kontaktuppgifter om tidbokning, många har också akuttider för de som behöver en snabb bedömning av läkare.

Närakuter och lättakuter

Länets närakuter har utrymme att ta emot fler besök än idag. Det finns 19 närakuter, fyra av dem med tillgång till röntgen. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja en behandling.

Avancerad sjukvård i hemmet

Den avancerade sjukvården i hemmet arbetar som vanligt under sommaren. Jämfört med förra sommaren är det 300 fler patienter som fått möjlighet att få sin sjukvård i hemmet, många av dem hade annars behövt en plats på sjukhus.

Geriatrisk vård

Senaste veckan fanns över 800 platser öppna inom den geriatriska vården. Den geriatriska vården är specialistvård för äldre, och många gånger kan den äldre som behöver vård läggas in direkt på en geriatrisk klinik från hemmet. Genom den nya samordnaren för den geriatriska vården ökar samarbetet så att resurserna kan utnyttjas på bästa sätt för de äldre patienterna. Just nu finns det lediga platser inom länets geriatrikenheter.

Ambulanssjukvården

Ambulanssjukvården stod tidigt inför risken att inte kunna bemanna alla de driftstimmar som förvaltningen beställt, därför har dirigeringen gjorts om till sommaren så att de som behöver transport med medicinsk kompetens mellan vårdgivare får det av sjuktransporter. På så sätt kan ambulanserna fokusera på de akuta uppdragen. Senaste veckans rapport visar på att det fungerat enligt plan och att sjuktransporterna fortsätter att göra stor nytta och det finns ledig kapacitet kvar att använda.

Rehabilitering

Extra vårdtillfällen beställdes under våren från länets rehabiliteringsenheter så att patienter som vårdas på akutsjukhus eller inom geriatriken kan tillbringa sista delen av vårdtiden där. Under juli månad bokades ytterligare vårdtillfällen på rehabiliteringsenheterna för att bereda plats för fler patienter. Det har också tillkommit en enhet, Saltsjöbadens sjukhus.

Akutsjukhusen

Akutsjukhusen rapporterar om en intensiv period några veckor efter midsommar, som de senaste veckorna är på väg att bli något lugnare med en bättre balans mellan besök på akutmottagningen och antalet öppna vårdplatser. De har inte så många vårdplatser öppna som önskat på grund av svårigheter att rekrytera framför allt sjuksköterskor. En bidragande orsak till att läget ändå är stabilt är att akutsjukhusen inför den här sommaren arbetat med olika lösningar för att säkerställa att rätt personer i vården gör rätt sak. Man har stärkt upp med undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, farmaceuter och socionomer för att säkerställa att alla uppgifter utförs med god kompetens. Det finns också ett väl utbyggt samarbete mellan sjukhusen.

Förlossningsvården

På BB Sophia, länets nya förlossningsklinik sedan i mars, har nu över 1000 barn fötts. Alla kliniker får en extra ersättning på 1 000 kronor per förlossning för att underlätta arbetet med bemanning under sommaren. Förlossningsklinikerna samarbetar nära vilket har gjort att inga förlossningar har hänvisats utanför länet under vecka 30.

S:t Eriks ögonsjukhus

S:t Eriks ögonsjukhus har öppet på samma sätt som tidigare somrar. Viss planerad och icke-akut sjukvård skjuts till efter semestrarna.

Psykiatrisk vård

Psykiatrisk vård håller öppet som planerat. Det har under veckan varit ansträngt på vissa enheter men de har nu ändå plats för nya patienter. Inom barnpsykiatrin har man valt att fortsätta hålla en extra avdelning öppen, där förstärks bemanningen med stöd av de extra medlen för sommarens vård som Landstingsstyrelsen beslutat om.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård