Sommarens vård: Tionde rapporten

Många barn föds i länet just nu. Trots det fick 92 procent av mammorna under den senaste veckan föda vid den förlossningsklinik som var deras förstahandsval. Under samma period har 99,7 procent fått sin förlossning inom länet.

Läget i akutsjukvården i länet är denna vecka fortsatt stabilt efter intensiva insatser av vårdens medarbetare. Det bedömer länets chefläkare efter sitt veckomöte för avstämning av läget i sommarvården.

— Många olika vårdgivare hjälps åt för att vården ska utnyttjas jämnt och att kapaciteten i hela sjukvårdssystemet ska användas. Under veckan har vården haft ett stabilt läge. Men trycket på akutsjukvården kan öka ytterligare under nästa vecka när fler vårdplatser på akutsjukhusen dras ner inför sommaren. Därför är jag särskilt glad över att vi nu kan förstärka beredskapen för toppar i verksamheten på vissa när- och lättakuter, till exempel på Södertälje sjukhus. Sådana insatser avlastar de stora akutmottagningarna så de som behöver komma dit får ett snabbt omhändertagande, säger Anna Nergårdh chefläkare vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Fler behöver hitta till länets närakuter och lättakuter. Därför har nu informationsinsatsen dragit igång rejält för att invånarna ska kontakta 1177 Vårdguiden för att hitta till rätt vård så snabbt och enkelt som möjligt.

Ytterligare åtgärder som införts är en förstärkt läkarbemanning vid vissa Särskilda boenden för äldre så att de äldre så långt som möjligt ska slippa åka till akutsjukhusen utan kunna få läkarvård direkt i sitt boende.

Vården under midsommarhelgen

Trots ett ökat antal vårdsökande i samband med midsommarhelgen bedömer chefläkargruppen att den akuta vården fungerade väl – även om läget stundtals har var ansträngt särskilt mot slutet av helgen.

— Akutvården fungerade väl under midsommarhelgen. Akutsjukhusen samarbetade, till exempel kunde Danderyds sjukhus avlasta Karolinska Universitetssjukhuset. Även under midsommarhelgen prioriterade akutmottagningarna efter det medicinska behovet vilket gjorde att vissa patienter med mindre allvarliga åkommor fick längre väntetid än önskat, säger Anna Nergårdh. Ett tips är att alltid ringa till 1177 och få hjälp med vilken närakut som finns tillgänglig och kan ge hjälp snabbare och lika bra som akutmottagningarna vid sjukhusen för den som har lindrigare åkommor.

Fler sjuktransporter

Från och med den här veckan har landstinget nu ökat med två ytterligare sjukvårdstransporter och har sammanlagt nu sex stycken sjuktransporter som avlastar ambulanssjukvården med transport av bedömda och behandlade patienter mellan olika vårdgivare. Det underlättar för att patienterna ska få kortare väntetid och få veta mer exakt när transporten kommer. Det underlättar också för ambulanserna så att de kan fokusera på de akuta uppdrag de har.

Sommaren i vården – vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ska ge trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt för att hela vårdkedjan ska fungera.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Sedan midsommar finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna har öppet i hela länet och det är möjligt att välja vilken vårdgivare man vill. På 1177 Vårdguidens webbplats finns kontaktuppgifter om tidbokning, många har också akuttider för de som behöver en snabb bedömning av läkare.

Närakuter och lättakuter

Länets närakuter kan ta emot betydligt fler besök än idag. Det finns 19 närakuter, fyra av dem med tillgång till röntgen. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och kanske till och med påbörja en behandling. Senaste rapporten visar att många av dem har lediga tider för invånare som behöver.

Avancerad sjukvård i hemmet

Den avancerade sjukvården i hemmet arbetar som vanligt under sommaren. Jämfört med förra sommaren är det 300 fler patienter som fått möjlighet att få sin sjukvård i hemmet, många av dem hade annars behövt en plats på sjukhus.

Geriatrisk vård

Den geriatriska vården har denna vecka fler platser öppna än motsvarande vecka 2013. Det finns lediga platser där för de äldre som är färdigvårdade på akutsjukhus eller som behöver mer vård innan de kommer tillbaka till sitt hem.

Ambulanssjukvården

Ambulanssjukvården stod tidigt inför risken att inte kunna bemanna alla de driftstimmar som förvaltningen beställt, därför har dirigeringen gjorts om till sommaren så att de som behöver transport med medicinsk kompetens mellan vårdgivare får det av sjuktransporter. På så sätt kan ambulanserna fokusera på de akuta uppdragen.

Rehabilitering

Extra vårdtillfällen har beställts från länets rehabiliteringsenheter så att patienter som vårdas på sjukhus kan tillbringa sista delen av vårdtiden där.

Akutsjukhusen

Akutsjukhusen prioriterar i första hand den akuta delen av sin verksamhet. Sammantaget är läget intensivt men stabilt, Karolinska Universitetssjukhuset upplever att de har ett bättre utgångsläge än förra året medan Danderyds sjukhus har det mera tufft. Så många vårdplatser som möjligt hålls öppna genom en noggrann planering där alla resurser används rätt, och extra insatser har lagts på att frigöra vårdpersonal från administrativa uppdrag.

Förlossningsvården

Sedan förra sommaren har länet ännu en förlossningsklinik BB Sophia, som kompletterar de övriga sex. Rapporterna från förlossningen visar att något över 600 förlossningar har genomförts i länet den senaste veckan, inga blivande föräldrar har hänvisats utanför länet. Alla kliniker får en extra ersättning på 1000 kronor per förlossning för att underlätta arbetet med bemanning.

S:t Eriks ögonsjukhus

S:t Eriks ögonsjukhus har öppet på samma sätt som tidigare somrar. Viss planerad och icke-akut sjukvård skjuts till efter semestrarna.

Psykiatrisk vård

Psykiatrisk vård håller öppet som planerat.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård