Sommarens vård: Nionde rapporten

De senaste dagarna har många patienter kommit till länets akutmottagningar, samtidigt kan länets närakuter ta emot fler besök. 1177 Vårdguiden vägleder patienter rätt i vården.

Det är ett intensivt men stabilt läge i stockholms-sjukvården, det bedömer länets chefläkare efter förmiddagens avstämning av läget i sommarvården. Sedan i april har landstinget regelbundet beskrivit planeringen inför sommarens vård och de åtgärder som vidtagits. Nu är det dags att gå över till rapporter om läget vecka för vecka.

— Vi har ett stabilt läge eftersom vi har många olika vårdgivare som hjälps åt men alla är medvetna om att vi har en intensiv period framför oss när fler medarbetare går på semester. Därför fortsätter vi att stärka olika områden i vården, inte minst utanför akutsjukhusen, för att kunna erbjuda en god vård nära patienterna, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting och särskild samordnare för vården i sommar.

Många vårdplatser är belagda i länet och akutsjukhusen arbetar hårt för att hålla så många vårdplatser öppna som möjligt trots bemanningssvårigheter. Samtidigt stärks övriga vården, Ersta sjukhus har ett betydligt större uppdrag jämfört med förra året. Där finns allt från röntgen till intensivvård som kan avlasta övriga vårdgivare.

Fler läkare på lättakuterna

En annan åtgärd är att lättakuterna kommer att öka sin tillgång till läkare så att det finns fler läkare som är redo att direkt komma in om det behövs, genom en så kallad bakjourslinje. Både ambulanser och sjuktransporter kan dygnet runt hjälpa patienter från akutsjukhus till exempel geriatriska kliniker. Den geriatriska vården har fler platser öppna denna vecka än motsvarande vecka förra året. I början av juni infördes fyra extra sjuktransporter, efter midsommar kommer ytterligare två.

— Flera av våra närakuter har tillgång till röntgen och därför är det rätt val för att snabbt få en läkarbedömning vid lindrigare tillstånd. Sjukhusens akutmottagningar används som alltid för dem som är allvarligt sjuka. Man ska också komma ihåg att de 200 husläkarmottagningarna är öppna i sommar och där kan man få en helhetsbedömning av specialist även på akuttider, säger Anna Nergårdh.

Sommaren i vården – vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ska ge trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt för att hela vårdkedjan ska fungera.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för egenvårdsråd och vägledning i vården. Sedan några dagar finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med egenvårdsråd och att hitta rätt i vården.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna har öppet i hela länet och det är möjligt att välja vilken vårdgivare man vill. På 1177 Vårdguidens webbplats finns kontaktuppgifter om tidbokning, många har också akuttider för de som behöver en snabb bedömning av läkare.

Närakuter och lättakuter

Länets närakuter kan ta emot betydligt fler besök än idag. Det finns 19 närakuter, fyra av dem med tillgång till röntgen. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och kanske till och med påbörja en behandling. Senaste rapporten visar att många av dem har lediga tider för invånare som behöver.

Avancerad sjukvård i hemmet

Den avancerade sjukvården i hemmet arbetar som vanligt under sommaren. Jämfört med förra sommaren är det 300 fler patienter som fått möjlighet att få sin sjukvård i hemmet, många av dem hade annars behövt en plats på sjukhus.

Geriatrisk vård

Den geriatriska vården har denna vecka fler platser öppna än motsvarande vecka 2013. Det finns också lediga platser där för de äldre som är färdigvårdade på akutsjukhus eller som behöver mer vård innan de kommer tillbaka till sitt hem.

Ambulanssjukvården

Ambulanssjukvården stod tidigt inför risken att inte kunna bemanna alla de driftstimmar som förvaltningen beställt, därför har dirigeringen gjorts om till sommaren så att de som behöver transport med medicinsk kompetens mellan vårdgivare får det av sjuktransporter. På så sätt kan ambulanserna fokusera på de akuta uppdragen. Inför midsommarhelgen tillkommer ändå tre ambulanser och båda ambulanshelikoptrarna kör dygnet runt med extra bemanning.

Rehabilitering

Extra vårdtillfällen har beställts från länets rehabiliteringsenheter så att patienter som vårdas på sjukhus kan tillbringa sista delen av vårdtiden där.

Akutsjukhusen

Akutsjukhusen prioriterar i första hand den akuta delen av sin verksamhet. Sammantaget är läget intensivt men stabilt, Karolinska Universitetssjukhuset upplever att de har ett bättre utgångsläge än förra året medan Danderyds sjukhus har det mera tufft. Så många vårdplatser som möjligt hålls öppna genom en noggrann planering där alla resurser används rätt, och extra insatser har lagts på att frigöra vårdpersonal från administrativa uppdrag.

Förlossningsvården

Sedan förra sommaren har länet ännu en förlossningsklinik BB Sophia, som kompletterar de övriga sex. Rapporterna från förlossningen visar att något över 600 förlossningar har genomförts i länet den senaste veckan, inga blivande föräldrar har hänvisats utanför länet. Alla kliniker får en extra ersättning på 1000 kronor per förlossning för att underlätta arbetet med inskolning av nya medarbetare.

S:t Eriks ögonsjukhus

S:t Eriks ögonsjukhus har öppet på samma sätt som tidigare somrar. Viss planerad och icke-akut sjukvård skjuts till efter semestrarna.

Psykiatrisk vård

Psykiatrisk vård håller öppet som planerat. Den barn- och ungdomspsykiatriska vården planerar nu att hålla öppet ännu en enhet så att psykiatrisk vård för barn och unga finns tillgänglig på flera platser i länet under sommaren.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård