30 miljoner till akutsjukhusen – sjunde rapporten

Akutsjukhusen får 30 miljoner av det sommarpaket på 60 miljoner som landstingsstyrelsen beslutat om. Medlen ska användas till åtgärder som säkrar kapaciteten på sjukhusen i sommar.

– I sommar har vi extra fokus på samarbetet mellan alla vårdgivare så att vi använder hela sjukvården för att ta hand om våra patienter. Närakuterna har plats för fler besök och även om vi har ett ansträngt vårdplatsläge på akutsjukhusen under sommaren så får över 200 fler svårt sjuka patienter avancerad sjukvård i hemmet jämfört med förra året, säger landstingets chefläkare Anna Nergårdh som samordnar sommarens vård i Stockholms läns landsting.

Stockholms län har stora samlade sjukvårdsresurser där det bland annat ingår sex akutsjukhus, sju akutmottagningar, akutmottagningar för barn på tre platser, cirka 200 husläkarmottagningar, 17 närakuter varav en för barn. På 1177 Vårdguiden kan invånarna få egenvårdsråd och vägledning i vården dygnet runt.

30 miljoner extra till akutsjukhusen

Genomgången på det senaste chefläkarmötet visar att många akutsjukhus fortfarande har svårt att ha så många platser öppna som de önskat enligt sin planering. Danderyds sjukhus har haft särskilt svårt att rekrytera medan Karolinska Universitetssjukhuset just nu bedömer att platserna blir något fler än förra sommaren. De extra 30 miljonerna till akutsjukhusen ska fördelas för att bland annat underlätta arbetet med att hålla vårdplatser öppna.

– Varje dag får jag besked om nya åtgärder som våra vårdgivare genomför för att säkra en trygg vård för patienterna. Det gäller att tillsammans hitta lösningar så att alla de medarbetare som arbetar i sommar kan ge sina patienter den vård de behöver, säger Anna Nergårdh.

På Karolinska Universitetssjukhuset kommer man till exempel att stärka bemanningen med sjukgymnaster som hjälper patienter att få upp rörligheten efter operationer och dietister som ger kostrådgivning. På så sätt kan sjuksköterskorna arbeta med de uppgifter som just de är specialister på. Södersjukhuset anställer till exempel socionomer som kan hjälpa till med behovsbedömningar inför att patienter ska åka hem.

Stärkt samarbete mellan närakuter och sjukhusens akutmottagningar

Samarbetet mellan närakuterna och sjukhusens akutmottagningar ska också stärkas genom snabbare kontaktvägar. Fyra av länets närakuter har tillgång till röntgen och många patienter som idag väntar med hand- och fotledsskador på sjukhusen skulle kunna få en snabbare bedömning och påbörja behandlingen på en sådan närakut.

De pengar ur landstingsstyrelsens extra tillskott som inte går till akutsjukhusen ska användas till att stärka andra delar av sjukvården. Pengarna fördelas till sådana åtgärder som ger störst nytta för patienterna.

– Vi tittar särskilt på vårdkedjorna för våra sköraste, till exempel äldre, så att den vård de behöver finns tillgänglig. Och då är det inte bara vård vid akutsjukhusen som är viktig utan också geriatrik och insatser som snabbare väg till 1177 Vårdguiden för hemtjänstpersonal, säger Anna Nergårdh.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård