Nu startar snabblinje för hemtjänstpersonal – åttonde rapporten

I veckan öppnade den nya snabblinjen till 1177 Vårdguiden för hemtjänstpersonal. Det är en av sommarens åtgärder för de sköraste äldre.

Nu sprids informationen i länets kommuner om det nya snabbnumret för hemtjänstpersonal till 1177 Vårdguiden. Via det nya telefonnumret kan de snabbt få råd om hälso- och sjukvård till sina brukare. Snabblinjen var en idé som kom fram under samarbetskonferenserna mellan länets kommuner och landstingets vårdgivare i maj i år och nu förverkligas den innan midsommar. Enkla egenvårdsråd kan ofta räcka långt när det gäller att undvika att äldre måste söka vård utanför hemmet om de ges i rätt tid.

- Ibland kan en äldre person behöva besöka akuten av så enkla skäl som att de fått i sig fel mängd vätska. En person med hjärtsvikt behöver vara försiktig med vätskeintaget, men ändå få i sig tillräckligt om det blir mycket varmt under en period. Det kan vara svårt att hålla reda på vad som gäller, då kan hemtjänsten tillsammans med goda råd från 1177 Vårdguiden vara avgörande, säger chefläkare Anna Nergårdh som samordnar sommarens vård i Stockholms läns landsting.

Fler vårdplatser inom geriatrik

De geriatriska klinikerna erbjuder den vård som är särskilt anpassad för den äldre människans behov. Förra sommaren fanns det god kapacitet där. I år arbetar även dessa kliniker hårt med att bemanna, sammantaget har de nu fler vårdplatser än förra sommaren under de flesta veckor, under några veckor är det något färre platser. Samtidigt finns det andra vårdgrenar som expanderat. Den avancerade sjukvården i hemmet (ASiH) fortsätter att öka. Antalet patienter som får vård inom ASiH, är nära 300 fler än inför förra sommaren. Många av dem är patienter som annars behövt en plats på sjukhus.

- Den avancerade sjukvården i hemmet och den palliativa vården, vård i livets slutskede, kommer att ha samma kapacitet som vanligt i sommar. Det är positivt särskilt med tanke på att så många fler har kunnat få möjlighet att få vård genom den avancerade hemsjukvården under året, säger Anna Nergårdh.

Fyra nya sjuktransportbilar

Sedan två veckor har länets ambulanssjukvård utökats med fyra sjuktransportbilar, efter midsommar kommer ytterligare två. Förstärkningen görs stegvis för att det hela tiden ska finnas tillräcklig kapacitet trots att några ambulanser har mindre driftstid på grund av bemanningssvårigheter. Sjuktransporterna tar hand om transporter av patienter mellan sjukhus så att länets akutambulanser kan fokusera på de akuta uppdragen.

Bemanning med kompletterande yrkesgrupper

Akutsjukhusen fortsätter att ta fram åtgärder för de extra 60 miljoner som avsatts för att stärka sommarens vård. För deras del handlar det om 30 miljoner kronor som går till åtgärder för högre tillgänglighet. Mycket handlar om att bemanna upp med yrkesgrupper som kan komplettera sjuksköterskornas insatser. Till exempel kommer receptarier arbeta med läkemedel på vårdavdelningar på Norrtälje sjukhus och Södertälje sjukhus anställer mer personal som arbetar med patienternas mat. För att patienten snabbare ska få träffa doktorn stärker flera sjukhus sin läkarbemanning där patienterna anländer först. I Norrtälje stärks läkarbemanningen på närakuten, Karolinska Universitetssjukhuset stärker med ännu mer erfarna läkare på sin akutmottagning för att korta väntetiden för patienterna och samma åtgärd görs på Södersjukhuset.

- Det finns ingen vårdgren som upplever att de har ett enkelt läge inför sommaren eftersom bemanningssvårigheterna påverkar alla men det finns en stor vilja att hela tiden hitta nya sätt att samarbeta för patienternas bästa. Därför kan våra patienter känna sig trygga med att även om det finns utmaningar kommer det också att finnas många sätt att lösa dem, säger Anna Nergårdh.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård