Planeringen av vården i sommar – fjärde rapporten

I sommar är det problem att bemanna ambulanserna med specialistutbildade sjuksköterskor i enlighet med landstingets krav. Därför kommer en utökad beställning av sjuktransporter att hantera icke akuta transporter. Den sammanlagda driftstiden för ambulanser och sjuktransporter beräknas bli den samma som sommaren 2013.

Under sommaren minskar ambulansinsatser i länet generellt. Förra sommaren kördes ca 64 ambulanser som kompletterades med 2 sjukvårdstransportbilar. Denna sommar kommer akutambulanserna att vara fler med undantag för några veckor då man drar ner på ambulanserna under dagtid (mellan 58 och 66). I gengäld kommer sjukvårdstransporterna vara fler (6 st).

— Både vi och andra landsting har ett svårt rekryteringsläge. Därför är bedömningen att specialistsjuksköterskor i ambulanser ska koncentrera sig på de akuta uppdragen. Patienter som ska flyttas mellan sjukhus eller andra vårdinrättningar får hjälp snabbare och lika säkert av en sjukvårdstransport men säkerheten måste följas noga hela tiden, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Vägen till vården i sommar

Vägen till rätt vård i sommar kommer att visas i annonser, kollektivtrafik och på internet. Allt för att stockholmare och besökare ska få lättare att hitta rätt.

— Vi vet att både närakuter och jourläkarbilar kan ta hand om fler patienter än de gör idag och det vill vi berätta för stockholmarna, säger Anna Nergårdh.

Inför sommaren satsar landstinget extra på att informera invånarna om 1177 Vårdguiden och vart man ska vända sig för att få vård snabbt. En viktig grupp som ska nås särskilt är invånare som inte har svenska som modersmål.

Ett antal andra åtgärder har redan vidtagits för att patienterna ska få den vård de behöver under sommaren.

— Det gäller att använda hela sjukvårdssystemet och hitta kloka lösningar så att kapaciteten används rätt, det underlättar att vi har vårdgrenar som byggts ut de senaste åren så att det finns mer vård att tillgå utifrån patienternas behov, säger Anna Nergårdh.

Exempel på vård som byggts ut är den avancerade sjukvården i hemmet (ASiH). Där får patienterna vård i sitt eget hem istället för på sjukhus. Nya siffror visar att antalet inskrivna fortsätter att öka, under 2013 ökade antalet inskrivna från 1300 till 1500 patienter och ökningen har fortsatt under årets första fyra månader till 1580 inskrivna i april.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård