Sjätte rapporten inför sommarens vård

Just nu pågår arbetet med att stärka viktiga delar av vården utanför akutsjukhusen inför sommaren. Genom det ska varje patient få den vård han eller hon behöver även om det kan bli på en annan plats än vanligt.

De sista viktiga åtgärderna för att säkra kapaciteten i sommarvården utformas nu. I veckan bestämdes det att länets barnmorskemottagningar ska få en stärkt ersättning med omkring 4,5 miljoner kronor för att kunna ha hög kapacitet under sommaren. Ett viktigt skäl är att en del gravida kvinnor kommer till förlossningsklinikerna inför sin förlossning när de istället hade kunnat få hjälp av en barnmorska i mödravården. Den extra ersättningen ska underlätta mottagningarnas arbete med bemanning.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden på telefon blir den viktigaste vägen till sommarens vård, så att alla invånare som känner sig sjuka ska kunna få hjälp med en bedömning av en sjuksköterska var det är bäst att söka vård. Just nu går ytterligare sjuksköterskor utbildning för att kunna stärka sjukvårdsrådgivningen på telefon under sommaren. Även 1177 Vårdguidens på nätet är en viktig väg till vården, webbplatsen hade 90 000 besök från Stockholms län i måndags.

— Sommaren är på väg nu, det märks tydligt på samtalen till 1177 Vårdguiden. Många frågar om insektsbett och fästingbett men också skador efter hoppning på studsmatta eller löpning. Just sådana skador är sådant som ofta tas omhand av en närakut med röntgen, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting

Stort engagemang

Arbetet pågår fortfarande på länets akutsjukhus för att fördela kapaciteten så att tillräckligt många vårdplatser hålls öppna. Svårigheten att rekrytera sjuksköterskor påverkar många områden men ännu är det för tidigt att säga exakt hur bemanning och platsantal ser ut.

— Det finns ett stort engagemang och ett gott samarbete mellan våra vårdgivare för att skapa en trygg sommar för patienterna. Alla vårdgivare arbetar nu intensivt med att färdigställa sin interna planering och säkra samarbeten med andra. En viktig del för oss som förvaltning just nu är att stärka vården utanför akutsjukhusen och också vägleda patienten rätt, säger Anna Nergårdh.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård