Närakuterna har plats för fler besök - femte rapporten

Länets närakuter kan ta emot betydligt fler patienter än idag. Nu ska invånarna få veta mer om hur enkelt det är att få läkarbedömning på många platser i länet.

– Vi ska se till att alla invånare vet att 1177 Vårdguiden är den bästa vägen till vården. På jourtid är det oftast närakuten som är den plats där man snabbast träffar en specialistläkare som kan göra en helhetsbedömning och ge den första behandlingen, säger Anna Nergårdh, chefläkare för stockholmsvården.

På närakuterna finns specialistläkare och på fyra platser också röntgen. De 16 närakuterna har öppet fram till 22 på kvällen. Dessutom finns en närakut vid Astrid Lindgrens barnsjukhus som även den har öppet till klockan 22.

På torsdagen offentliggjordes att landstingsdirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören beslutat att utse chefläkare Anna Nergårdh till den som får extra befogenheter att samordna vårdens samlade resurser. Dessutom kommer hon att ansvara för fördelningen av det extra tillskottet på 60 miljoner kronor som landstingsstyrelsen beslutade om den 20 maj. Pengarna ska användas till åtgärder som ökar kapaciteten i vården.

Snabblinje för hemtjänsten

Ett av de första beskeden om hur det extra tillskottet ska användas kom igår. En snabblinje för hemtjänstpersonal till 1177 Vårdguiden kommer öppnas innan midsommar så att de äldre får lättare att komma till rätt vård. Åtgärden kommer efter de samverkansmöten chefläkaren ordnade i maj mellan kommuner och landstingets vårdgivare. Där blev det tydligt att en sådan kontaktväg skulle förbättra situationen för länets äldre.

Planeringsläget

Den gemensamma planeringen av sommarvården som pågått sedan förra året går in nu i ett skede med allt tätare samarbete. Svårigheten att rekrytera sjuksköterskor i den utsträckning som är önskad påverkar alla vårdgivare. Genom täta kontakter bestäms vilka insatser som bäst överbryggar utmaningarna. Ett exempel är samarbetet mellan Ersta sjukhus och de två akutsjukhusen Karolinska universitetssjukhuset och Södersjukhuset. Genom det kommer 1 500 extra röntgenundersökningar göras på Ersta sjukhus under sommaren.

– När patienter som behöver planerad röntgen kan få det hos en annan vårdgivare kan akutsjukhusen prioritera de akuta röntgenundersökningarna. Det är bra för patienterna på akutsjukhusen som inte behöver ligga inlagda onödigt länge bara för att vänta på ett röntgenbesked, säger Anna Nergårdh.

Det är särskilt akutsjukhusen som har svårigheter att rekrytera och de väntar fortfarande på besked från sjuksköterskor som sökt och fått erbjudande om att arbeta under sommaren. Det innebär att bemanningen av arbetspassen för sjuksköterskor är en utmaning. För att säkra den kapacitet som patienterna behöver gör vårdgivarna översyn av sina verksamheter så att rätt kompetens används på rätt plats. Det finns samtidigt flera personalgrupper där bemanningsläget är lättare, just nu rekryteras till exempel många undersköterskor men även socionomer och fysioterapeuter.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård