Så planeras vården inför sommaren - andra rapporten

På hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ute i vården pågår arbetet för fullt med att planera inför den stundande sommaren.

Fler rehabiliteringsplatser och utökade avtal inom den geriatriska vården (vården av äldre) är två åtgärder som ska öka kapaciteten.

- Något av det viktigaste är att se till att vården hänger samman för våra äldsta invånare. Därför är det viktigt att den geriatriska vården fått beskedet att de har möjlighet att utöka vården så mycket de kan. Våra samarbetskonferenser mellan kommunerna och landstingets vårdgivare under maj ska också underlätta samarbetet runt våra äldre patienter, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Förvaltningen kommer att beställa rehabilitering för omkring tre miljoner kronor inför sommaren. Det ska göra det enklare att se till att patienter som är färdigvårdade på akutsjukhus kan återfå sina krafter på en rehab-plats istället för att vara kvar på sjukhus i onödan. Samarbete pågår också med länets närakuter som har möjlighet att ta emot fler patienter än de gör i dagsläget.

Ny förlossningsklinik ökar kapaciteten

Under mars månad har en ny förlossningsklinik öppnat i länet, BB Sophia, och det ger en utökad kapacitet till sommaren även om den nya kliniken också krävt resurser på grund av omställningen. För att få större marginaler har Södertälje sjukhus haft ett utökat uppdrag och där har funnits ledig kapacitet, något man räknar med att fortsätta ha under sommaren. För att kompensera för ökade kostnader till följd av svårigheter i rekrytering och ökad inskolning av nya medarbetare får länets förlossningskliniker en höjd ersättning för varje förlossning som utförs under sommaren.

Stockholms läns landsting är det landsting som har störst antal medarbetare i vården men också mest vård att hålla öppen under sommaren. Precis som i övriga landet är det en utmaning att hitta tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens, framför allt sjuksköterskor. Ledningarna hos alla vårdgivare arbetar intensivt med att planera så rätt kompetenser finns på plats hela sommaren för att hålla verksamheten igång. De som kommer nya till landstingets arbetsplatser inför sommaren behöver också tid för introduktion och inskolning, ett arbete som pågått under hela våren.

- Vi måste arbeta tätt tillsammans med alla vårdgivare för att få en god vård till våra patienter under sommaren. Min bedömning är att alla vårdgivare har börjat tidigare i sitt planeringsarbete men fortfarande är det många bitar som ska falla på plats. Det finns i genomsnitt 5500 vårdplatser i länet under året och under sommaren när bemanningen är en större utmaning gäller det att vi verkligen samverkar så att precis rätt platser hålls öppna, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Stockholms läns landsting fortsätter under hela våren att rapportera regelbundet om planeringen inför sommaren och om de åtgärder som vidtas.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård