Planering pågår för vården i sommar - första rapporten

Vården ska finnas till året om för alla som blir sjuka. För att ordna det krävs noggrann planering inför semesterperioderna och den görs gemensamt av länets alla chefläkare. En viktig patientgrupp som behöver extra fokus under sommaren är de som får vård både på sjukhus och i kommunens omsorg. I år ordnas möten under våren för att ytterligare stärka samarbetet om just de gemensamma patienterna.

Planeringen inför sommaren 2014 startade redan efter förra sommaren genom utvärderingar av den gångna sommaren. Nu pågår arbetet inom länets alla vårdverksamheter med den konkreta planeringen. Arbetet samordnas av landstingets chefläkare i samarbete med chefläkarna från de olika vårdgivarna.

- Patienterna ska kunna lita på att vården finns där när de blir sjuka, precis som under övriga året. Det är därför chefläkarna har arbetat med gemensam planering sedan förra sommaren. Vi har tusentals medarbetare i vården och både på våra sjukhus och mottagningar pågår arbetet med att rekrytera fler. Rekrytering är en av de delar som vi arbetar med hårdast inför denna sommar, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Sjukaste patienterna först

För att ge alla som blir sjuka den vård de behöver kommer den akuta vården att prioriteras. Vård som kan planeras och där tillståndet inte försämras av väntan planeras vården in till efter sommaren. Exempel på vård som prioriteras är allvarliga akuta sjukdomsfall både fysiska och psykiska, förlossningsvård och cancervård. Länets psykiatriska vård, närakuter och husläkarmottagningar är exempel på vård som har öppet som vanligt hela sommaren.

Rekrytering av fler medarbetare

I februari samlades vårdgivarnas chefläkare tillsammans med personalchefer från vården för att gemensamt hitta lösningar på de utmaningar som väntas inför sommaren och samarbetet fortsätter under våren. Exempel på åtgärder är att noga se över mixen mellan personalgrupper i tjänst. Syftet är att säkra att undersköterskors, sjuksköterskor och läkares kompetens användas på det sätt och vid det tillfälle där den bäst behövs.

Ett annat område är att se till att handledningen och inskolningen för de som kommer nya till vårdens arbetsplatser görs på ett strukturerat sätt så att alla nya medarbetare känner sig trygga med sina arbetsuppgifter.

Samarbete om äldre patienter

Det stärkta samarbetet med kommunerna ska bland annat förenkla när äldre patienter är färdigvårdade på sjukhus och behöver få komma till kommunens vård eller boenden. De särskilda sjukvårdstransporterna för patienter som inte behöver ambulans men som är för sjuka för enklare persontransport kommer att användas även denna sommar. Det ger kortare väntetid för patienter på akutmottagningar som behöver transport till exempel till en geriatrisk klinik efter medicinsk bedömning.

Förlossning

När det gäller förlossningsvården ger starten av BB Sophia sammantaget en utökad kapacitet i förlossningsvården i länet. Tillsammans med det fortsätter också de extra beställningar av vård som förvaltningen gjort till länets övriga förlossningskliniker redan tidigare under året.

Stockholms läns landsting fortsätter under hela våren att rapportera regelbundet om planeringen inför sommaren och om de åtgärder som vidtas.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård