Specialiserad rehabilitering vid smärta och utmattningssyndrom blir nytt vårdval

Ökad livskvalitet, handlingskraft och möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet. Det är målet för det nya vårdvalet specialiserad rehabilitering vid smärta och utmattningssyndrom som startar i oktober 2014. Målgruppen är patienter med långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom.

Nu presenteras kraven som vårdgivare ska uppfylla för att bli godkända som vårdgivare inom vårdvalet.

Personer med långvarig smärta med eller utan andra utredda sjukdomar och de med utmattningssyndrom söker ofta vård hos flera olika vårdgivare. När vårdval införs blir det möjligt för dessa personer att få sin rehabilitering hos en och samma vårdgivare och träffa de specialister som de behöver samtidigt.

I Stockholms län beräknas 5 000 till 10 000 personer behöva den här typen av specialiserad rehabilitering. Personen får då vanligen en remiss från exempelvis läkare på vårdcentral.

Ökat utbud av vårdgivare

Med det nya vårdvalet förväntas antalet vårdgivare inom området öka och därmed kan patienter få en mer effektiv rehabilitering. Målet är att dessa patienter ska förbättra och/eller behålla sin handlingskraft, livskvalitet samt aktivitets- och arbetsförmåga.

För att bli godkänd som vårdgivare i vårdvalet ska vårdgivarna arbeta enligt så kallad multimodal rehabilitering, MMR. Det innebär i praktiken att patienten behandlas av ett team bestående av läkare, psykolog och sjukgymnast samt vid behov arbetsterapeut, psykoterapeut, sjuksköterska och/eller socionom.

I dag drivs liknande verksamheter inom Stockholms läns landsting bland annat via Rehabiliteringsgarantin. Kraven i det nya vårdvalet bygger på erfarenheter från dessa verksamheter.

Under våren 2014 godkänner Stockholms läns landsting löpande vårdgivare som uppfyller kraven vårdvalets förfrågningsunderlag. I oktober 2014 beräknas patienter kunna välja vårdgivare när de behöver denna typ av rehabilitering.

Fakta om Rehabiliteringsgarantin

Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting, SKL, har sedan 2008 slutit upprepade överenskommelser om rehabilitering, den så kallade Rehabiliteringsgarantin. Den innebär i korthet att kvinnor och män i åldern 16-67 år har möjlighet att, efter att vården har gjort en medicinsk bedömning, få tillgång till kognitiv beteendeterapi, KBT, eller Interpersonell terapi, ITP, vid ångest, depression eller stress. Vidare kan man efter bedömning få tillgång till ett behandlingsteam, MMR, för långvarig smärta i rygg, nacke, axlar eller vid generaliserad smärta.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård