BB Sophia godkänns för vårdval förlossning

BB Sophia godkänns för vårdval förlossning. Det beslutade Hälso- och sjukvårdnämnden den 13 januari.

Vid ett extra nämndsammanträde måndagen den 13 januari beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden, enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningens förslag, att godkänna BB Sophia för vårdval förlossning. Godkännandet gäller för kvinnor som är i graviditetsvecka 37+0 undantaget graviditeter med förhöjd risk. BB Sophia planerar enligt ansökan driftstart i början av mars.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård