80 nya vårdplatser vid Nya Karolinska Solna

Tisdag den 22 oktober beslutade landstingsfullmäktige om påbyggnaden av en planerad behandlingsbyggnad vid Nya Karolinska Solna (NKS).

Under de senaste åren har Stockholm vuxit snabbare än vad tidigare beräkningar visat. Detta uppmärksammas i Framtidsplan för hälso- och sjukvården där man bland annat konstaterade att antalet vårdplatser behöver öka. Därför planeras nu renoveringar och utbyggnader vid flera sjukhus för att skapa ytterligare cirka 870 vårdplatser i länet fram till 2018. Vid NKS byggs det till fyra extra våningsplan ovanpå en separat behandlingsbyggnad som ger utrymme för 80 av dessa vårdplatser.

Byggnationen av en helt ny behandlingsbyggnad ingår i det fastprisavtal som Stockholms läns landsting tecknade med SHP (Swedish Hospital Partners) 2010. De fyra extra våningsplanen är den tilläggsbeställning som landstingsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 22 oktober. Kostnaden för tilläggsbeställningen är inkluderad i det beslut som landstingsfullmäktige tog i juni 2013 där man investerar 28 miljarder kronor i hälso- och sjukvården under de kommande tio åren.

NKS är avsett att hjälpa många av de svårast sjuka i länet och kräver hög flexibilitet och mycket hög teknisk standard. Därför är NKS dyrare att bygga än de flesta andra sjukhus. I den nya behandlingsbyggnaden som ska inrymma bland annat strålningsverksamhet kommer cancersjuka patienter att behandlas och vårdas. Den byggnaden blir dyrare att bygga än övriga NKS på grund av den högteknologiska verksamhet som ska finnas där med särskilda säkerhetskrav vid strålningen etc. Totalt kommer den nya behandlingsbyggnaden inkklusive påbyggnaden att kosta 56.000-57.000 kronor/kvadratmeter.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård