Upphandling av IKT-infrastruktur

Landstingsstyrelsen beslutade idag att återuppta upphandlingen av IKT-infrastruktur (informations- och kommunikationsteknik) för Nya Karolinska Solna (NKS). Formen för upphandlingen ändras något och SLL IT tar över driftsansvaret för IKT.

Upphandlingen som avser datanät för fast och trådlös kommunikation och it-tjänster samt drift och underhåll av infrastrukturen avbröts i juni 2012 då den visade sig överstiga budgetramarna. Nu återupptas upphandlingen, dock i förändrad form.

Den största förändringen från tidigare upphandling är att man nu inte söker en enda leverantör som också ska ha ett totalt driftsansvar för IKT-infrastrukturen över hela avtalstiden.

- Det här är den första delen av flera upphandlingar inom IKT-området, vilket ökar möjligheterna att kunna få flera tänkbara leverantörer i upphandlingen, säger Anne Rundquist, chefsjurist Stockholms läns landsting.

Med det nya förslaget att inte inkludera det totala driftsansvaret för fast och trådlöst nätverk, förändras hela upplägget av samtliga behov av IKT till NKS.

- Vi räknar också med att på detta sätt kunna öka integrationen med övriga landstingets verksamhet för att få mer strategisk analys av driftsfrågorna i landstinget, säger Anne Rundquist vidare.

Genom att driftsansvaret lyfts från upphandlingen möjliggörs också att mer specialiserade företag kan vara med och lägga anbud i kommande upphandlingar.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård