Klart att upphandla fjärrvärme och fjärrkyla till Nya Karolinska Solna (NKS)

Landstingsstyrelsen har nu givit klartecken till att genomföra en upphandling av leverans av fjärrvärme och fjärrkyla till NKS. Upphandling av fjärrvärme och fjärrkyla är ovanlig. Bakgrunden är NKS placering vid gränsen mellan två kommuner.

Av NKS-avtalet med Swedish Hospital Partners AB framgår att SLL ansvarar för att försörja det nya sjukhuset med fjärrvärme och fjärrkyla. Sjukhuset kommer att ha dels egenproducerad energi från berggrund , dels fjärrvärme och fjärrkyla. NKS ligger vid gränsen mellan två kommuner och därför vid gränsen mellan två leverantörers ledningsnät. Det innebär att det finns en konkurrenssituation och en upphandling måste därför genomföras. 

- Upphandlingen är utformad så att det är möjligt att lämna anbud på fem eller tio år. SLL kommer att välja den leverantör som utifrån avtalstid lämnar det lägsta och därmed det mest konkurrenskraftiga priset, säger Anne Rundquist, chefsjurist på Stockholms Läns Landsting. 

För att leverantörer ska hinna projektera och dra ledningar i tid, behöver tilldelningsbeslutet kunna fattas i början av 2013. Landstingsstyrelsen fattade sitt beslut den 13 november.

Förfrågningsunderlaget kommer nås via: www.e-avrop.com Där lämnar man också in sitt elektroniska anbud.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård