Rekordökning av fysisk aktivitet på recept

Fetma ökar generellt bland stockholmarna i alla åldersgrupper. Det visar Årsrapport för handlingsprogram övervikt och fetma. Men med enkla metoder kan trenden vändas. 2011 fick rekordmånga stockholmare fysisk aktivitet på recept av sin husläkare.

Förra året erbjöds drygt 14 600 stockholmare fysisk aktivitet på recept. Det är en fördubbling jämfört med året innan. Recepten har visat sig fungera som en bra behandlingsmetod för många patienter.

- Kampen mot fetma och övervikt är svår. Vården är en del av kampen mot ohälsa, som involverar hela samhället. Riktade satsningar från landstinget har haft god effekt. Det finns mycket man kan göra själv för att börja gå ner i vikt. Patienter kan få fysisk aktivitet på recept av sin läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast. Det är ett bra sätt att komma igång. Vi vet att recept på rörelse är motiverande och ger bra resultat, säger Jill Taube, psykiatrier och projektledare för Fysisk aktivitet på recept, Stockholms läns landsting.

Allt fler lider av fetma

Fetma är en betydande riskfaktor för ett flertal allvarliga sjukdomar. Enligt Årsrapporten lider 12 procent av männen och 11 procent av kvinnorna av fetma i Stockholms län. För män är det en ökning med 19 procentenheter jämfört med 2002. För kvinnor är ökningen 18 procentenheter jämfört med 2002. Ökningen är störst bland invånare med lägre utbildningsnivå, men skiljer sig inte mellan olika åldersgrupper. Det är stora skillnader mellan kommuner och stadsdelar i länet.

Utvecklingen av övervikt bland stockholmarna ligger relativt konstant. 41 procent av männen är överviktiga och 25 procent av kvinnorna.
Andelen 4-åringar med övervikt och fetma har minskat från 14 procent till 11 procent mellan 2002 till 2010. Där har ett medvetet arbete lett till förbättringen.

FaR rekommenderas av Socialstyrelsen

Vid årsskiftet kom Socialstyrelsens nya riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder inom vården, där alkohol, rökning, motion och matvanor är i fokus. Fysisk aktivitet på recept är en metod som rekommenderas av Socialstyrelsen. Fysisk aktivitet på recept har använts i vården sedan 2002. Stockholms läns landsting har tydliga riktlinjer för fysisk aktivitet på recept.

Bakgrund

Handlingsprogrammet för övervikt och fetma följs upp varje år i Årsrapport för implementering av handlingsprogrammet. Resultaten tas bland annat från Folkhälsorapporten, kvalitetsregister och avtalsuppföljningar. Samt rapporteringar från pågående projekt.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård