Vaccinationen mot livmoderhalscancer skjuts upp ytterligare

Idag gick tiden ut för att överklaga upphandlingen av hvp-vaccin (mot livmoderhalscancer). Läkemedelsföretaget Glaxo Smith Kline har valt att överklaga och det betyder att den kostnadsfria vaccinationen av unga flickor skjuts upp ytterligare. Mer information om vad detta innebär och den fortsatta processen kan ges av SLL Upphandling.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har gett hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att se över om vaccinationen kan starta i Stockholm trots överklagandet.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård