Samtal om Nya Karolinska Solna

Vad händer i utvecklingen av Nya Karolinska sjukhuset i Solna, nu när byggprojektet har kommit igång på allvar och det pågår en intensiv verksamhet på byggplatsen intill det gamla sjukhuset? I ett samtal med två av nyckelpersonerna, Lennart Persson chef för NKS-förvaltningen och Karolinskas sjukhusdirektör Birgir Jakobsson, återkommer två ord: samsyn och dialog.

Projektbolaget SHP och byggföretaget Skanska arbetar efter en detaljerad tidsplan. Målet är att de första patienterna ska kunna tas emot under 2016. Men huset måste förstås fyllas med verksamhet, personal och patienter.

Sjukvård av världsklass till de svårast sjuka

NKS-förvaltningen, som har uppdraget att driva både bygg- och verksamhetsprojektet, arbetar tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset med att utveckla framtidens arbetssätt för att när sjukhuset öppnat kunna nå målet - en sjukvård av världsklass till de svårast sjuka patienterna, nära samarbete mellan sjukvård och forskning, och inte minst ett nytt sätt att möta patienterna.

- Det är en styrka att vi har samma mål och långsiktiga intresse, men kompletterar varandras perspektiv. Det säger Karolinskas sjukhusdirektör Birgir Jakobsson.

Medarbetare deltagit i planeringen

Hundratals medarbetare vid Karolinska universitetssjukhuset har redan deltagit i planeringen av NKS, både när det gäller utformningen av lokaler och utrymmen, och när det gäller verksamhetsinnehållet. Samtidigt fortsätter samarbetet med Karolinska Institutet, som är en nyckelpartner i utvecklingen av forskning och utbildning.

- Hela projektet bygger på ett viktigt och fruktbart samarbete. Karolinskas medarbetare, med deras kunskap och erfarenheter, är nödvändiga i vårt gemensamma arbete, säger NKS-förvaltningens chef Lennart Persson.

Karolinska Universitetssjukhuset och NKS-förvaltningen delar alltså i en mening ett gemensamt uppdrag, men närmar sig frågan utifrån lite olika perspektiv.

Kreativt och nytänkande

- Det är möjligt att vi ibland ser lite olika på en del frågor. Men så ska det vara i ett så här stort och viktigt projekt. Man förlorar kreativitet och nytänkande om alla tycker exakt lika om allting.

- För oss är ju saken trots allt ganska enkel. Invånarna i Stockholms län har, genom sina politiker, givit oss i uppdrag att bygga ett helt unikt sjukhus i världsklass, och använda det till att ge patienter bästa möjliga vård samtidigt som det ska vara en plattform för medicinsk forskning och utveckling. Jag är övertygad om att det samarbete som så många nu är delaktiga i kommer att leda fram till att politikerna kommer att få det som de har beställt, säger Lennart Persson.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård