Kortare vårdtider när äldre patienter åker direkt till geriatriken

Personalens förslag har kortat vårdtiden för äldre multisjuka på Stockholmsgeriatriken.

När geriatrikakuten på Capio S:t Görans sjukhus lades ned 2007 fick patienterna i stället åka via akutmottagningen och sedan vidare till Stockholmsgeriatriken. Det tog längre tid vilket äldre multisjuka patienter inte mår bra av. Därför föreslog personalen att ambulanserna istället skulle köra dessa patienter direkt till en vårdavdelning på Stockholmsgeriatriken.

Geriatriken och ambulanssjukvården startade projekt

Det visade sig att Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Aisab, hade samma tankar och tillsammans startade de projektet Gena. Det fungerade bra och sedan 2010 är det här sättet att arbeta permanent.
– Vi har sett att medelvårdtiden för de patienter som kommer via direktintag med ambulans är något kortare än för våra övriga patienter och det stämmer med tidigare forskning som visat att vården blir säkrare och effektivare om äldre, multisjuka får rätt geriatrisk vård från början, säger Göran Wåström, verksamhetschef på Stockholmsgeriatriken.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård