Avtal mellan Distriktstandvården och Patientnämnden

Patientnämnden har från och med den 1 januari 2011 ingått ett avtal med det privata tandvårdsföretaget Distriktstandvården Sverige AB.

Patientnämnden kommer till följd av avtalet att handlägga klagomål och synpunkter från vuxna patienter som fått sin tandvård utförd på någon av Distriktstandvården Sverige AB:s tio mottagningar inom Stockholms läns landsting.
Ibbe Gnem, VD Distriktstandvården Sverige AB, välkomnar avtalet med Patientnämnden och ser fram emot en kvalitetsutveckling och utökad patientsäkerhet inom företaget som ett resultat av det kommande samarbetet.

Patientnämndens uppdrag:

  • Nämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter.
  • Bidra till kvalitetsutvecklingen och hög patientsäkerhet i vården.
  • Hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i vården.
  • Främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal.
  • Hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet.
  • Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter.
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård